Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

WANG satser på en sunnere idrett

Formaliserer samarbeidet med Sunn jenteidrett.

Sunn Jenteidrett har levert undervisning om idrettsernæring til WANG i flere år. Nå formaliserer vi samarbeidet, og utvider det med kunnskapshevende tiltak også for trenere, lærere og foreldre.

I tillegg til at vi skal fortsette med casebasert undervisning om idrettsernæring for elevene, ønsker vi sammen å sikre at også trenere, lærere og foreldre knyttet til skolen får kunnskap som kan bidra til å fremme gode kostvaner og forebygge spiseforstyrrelser blant de unge utøverne. Vi har derfor inngått en 3-årig avtale med WANG, der vi skal levere relevante tiltak til 5 WANG Toppidretts skoler og 2 WANG ung skoler. I tillegg tilbyr Sunn Jenteidrett å bistå skolene med å utvikle individuelt tilpassede beredskapsplaner for håndtering av bekymringscaser.
– Vi synes WANG-ledelsens engasjement for vårt samarbeid er utrolig positivt, sier prosjektleder i Sunn Jenteidrett, Anita Rapp-Ødegaard. – At samarbeidet forankres i WANG som skolesystem på denne måten viser at de tar tema på alvor og ønsker å gjøre sitt for å bidra til en sunn utvikling av idrettsungdom, og til å holde de friske utøverne friske.

Få nyttige tips til en Sunn Idrettshverdag

Chat med Sunn Idrett