Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Dette lurer foreldre på om ungdomstid, press og selvfølelse

Svar på spørsmål om den sårbare ungdomstiden, selvfølelse og selvtillit.

Fikk du ikke med deg Sunn idretts foreldrewebinar i november 2022? Her kan du se den delen av webinaret som omhandlet den sårbare ungdomstiden og hvordan bygge selvfølelse og selvtillit hos ungdommene, ved psykolog Tom Henning Øvrebø. Under finner du også spørsmål og svar fra webinaret.

1) Hva kan foreldre gjøre for å ta av litt av presset?

Det er flere ting foreldrene kan gjøre for å ta bort litt av presset. En ting er å minne seg selv på som foreldre (og barna) at det å drive idrett først og fremst skal være gøy. Det skal være en arena der man opplever mestring og gode relasjoner, men der man også kan lære seg å takle motgang og feil.

Som forelder bør man derfor ha et utviklingsfokus. Nyttige spørsmål kan for eksempel være: hva lærte du i dag?  Var det noe som var spesielt moro eller spesielt krevende? Hva kan du eventuelt ta med deg av nyttige erfaringer inn mot neste trening/konkurranse/kamp?

Det å anerkjenne innsats og konstruktiv holdning kan også være til hjelp (framfor bare å anerkjenne resultat/prestasjon). Samtidig tenker jeg at det kan være nyttig at ungdommen lærer seg til å håndtere LITT av det presset som man kan oppleve i hverdagen som utøver (og at man ikke skal fjerne det helt). Det å kjenne litt på nervøsitet og spenning er bra, det viser at det vi driver med betyr noe for oss og det gjør oss litt mer skjerpa (så lenge det ikke «bikker over»).

2) Hvordan kan vi få ungdom til å ikke henge seg for mye opp i svingende prestasjoner i ungdomsårene?

Ungdom vil nok uansett ofte være opptatt av å prestere godt (særlig hvis de lærer dette fra voksne rundt seg). Og det å feile og oppleve variasjoner i prestasjonene er (heldigvis) en del av læringa. Det må både ungdommen og de voksne lære seg å håndtere. Dersom ungdommen henger seg for mye opp i dette kan man gjerne utfordre dem med følgende spørsmål: Hva tenker du er en ok måte å håndtere motgang og feil på? Hvordan ville du støttet en god venn/venninne som hadde opplevd det samme som deg nå? Hva ville du sagt til vedkommende?

Videre vil det ofte være hensiktsmessig å få fram noe av nyansene, for eksempel å spørre ungdommen om: Er det noe du kan lære av det du nå står i, selv om det er kjipt? Er det noe du kan ta med deg fra dagens kamp/konkurranse som du løste på en ok måte? Hva tenker du for egen del blir viktig å justere litt på fram mot neste kamp/konkurranse? Og ønsker man å grave ennå litt mer i dybden kan man kanskje spørre ungdommen om HVORFOR vedkommende henger seg så opp i de svingene prestasjonene? Hva er det verste med at de svinger sånn? Hvordan påvirker det deg?

Helt til sist – det kan være lurt å ikke ta disse spørsmålene når ungdommen er på det mest emosjonelle. Men ta gjerne en prat når ting har roet seg litt.

Foto: Eirik Førde

Få nyttige tips til en Sunn Idrettshverdag

Chat med Sunn Idrett