Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Et spennende år i vente for Sunn Jenteidrett

Da er vi i gang med det som blir et spennende år for Sunn Jenteidrett. Vi startet året med å utvide og formalisere vårt samarbeid med WANG. Vi synes det er veldig positivt at WANG som skolesystem ønsker å ta på alvor temaene knyttet til smarte kostvaner, og også bidra til å forebygge spiseforstyrrelser blant sine elever gjennom tiltak for trenere, lærere og foreldre. Dette kan du lese mer om i nyhetssaken på vår nettside.

Vi er også i dialog om tilsvarende samarbeid med andre ski- og toppidrettsgymnas som har våre idretter, og som vi har levert caseundervisning til over flere år.

Noe av bakgrunnen for at vi har tatt dette steget, er at vi etter høstens strategiprosess konkluderte med at vi bør prioritere mer arbeid mot målgruppene foreldre og trenere. Disse er viktige premissleverandører for de unge utøverne, og vi mener det er viktig at de har kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre en helhetlig inngang til idretten, med blant annet sunne kostvaner.

Vårt økte fokus på trener- og foreldregruppene betyr også at vi tester en ny vri på Sunn Jenteidrett campen, som vi ser fram til å arrangere den 29. April – 1. mai i år. Nå vil vi be deltakerne om å melde seg på sammen med enten sin trener eller forelder, som tilbys et eget fagopplegg på søndagen. Helgen for øvrig vil være forbeholdt jentene og følge samme mal som før, med teori om kosthold, selvfølelse og motivasjon, møte med kjente idrettsprofiler fra våre idretter, alternative og morsomme treningsøkter, matlagingskurs og mye sosialt. I år er det jenter født i 2000 og 2001 som kan melde seg på, og info om påmelding kommer snart!

Nytt og spennende i år blir også at vi skal inkludere guttene enda mer i vårt arbeid. Dette er noe som har vært etterspurt i idretten, og vi ser at vårt arbeid med å bidra til en sunnere idrett blant annet med kunnskap om idrettsernæring er like viktig og aktuelt for gutta. Mer info om hva slags profilendring dette vil innebære for vårt prosjekt kommer også snart!

Fjorårets suksess med å samle trenere, ledere, helsesøstre og andre fagpersoner til en felles fagdag er noe vi vil gjenta i år, og datoen for denne er satt til 25. mai. Vi er i full gang med å planlegge et spennende fagprogram med tema som er aktuelle for alle som jobber med unge idrettsutøvere, samt finne et egnet sted for seminaret.

Linken som Sunn Jenteidrett utgjør mellom våre fire eierforbund har bidratt til at alle disse nå er i ferd med å utarbeide en form for helseattest ordning for sine utøvere, dvs. godkjennelse på at en utøver er «frisk» nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøver er helsemessig skikket til å representere. I tråd også med Sunn Jenteidretts profildreining mot å inkludere guttene, skal alle utøvere i den nye ordningen vurderes for representasjonsoppgaver på denne måten. Vi er glade for at vi sammen med våre eierforbund kan synliggjøre at norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon!

Til slutt vil vi nevne at vi jobber med å utvide og styrke vårt nettverk av dyktige Spis Smart foredragsholdere, med blant annet bedre geografisk representasjon. Vi vil dermed være beredt til å levere enda flere foredrag til klubber og kretser rundt om i landet som ønsker å sette fokus på smart kosthold for unge utøvere.

En god første arbeidsuke i det nye året går mot slutten – og vi gleder oss til fortsettelsen!

Få nyttige tips til en Sunn Idrettshverdag

Chat med Sunn Idrett