For lite energi?

For lavt inntak av energi sett i forhold til kroppens totale energiforbruk er en kjent og stor utfordring i idretten. Årsakene kan være mange og skyldes både bevisste og ubevisste handlinger. I noen tilfeller kan det være snakk om utøvere som har forstyrret spiseatferd eller spiseforstyrrelser, hvor underspising, overdreven trening eller «tømmingsmetoder» preger hverdagen. I … Fortsett å lese For lite energi?