Chat with us, powered by LiveChat
Sunn Idrett

Setter utøverens helse i fokus med helseattest

Sunn Idrett sin visjon er å bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske. Et av hovedmålene som har fulgt samarbeidsprogrammet siden oppstart, er å redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge utøvere i utholdenhetsidrettene langrenn, skiskyting, friidrett og orientering. Et viktig tiltak mot dette målet, er innføringen av «helseattest» i ovennevnte idretter. Dette er et samarbeid mellom Sunn Idrett sine fire eierforbund.

Vinteridrettene (langrenn og skiskyting) innførte helseattest høsten 2015, og orientering våren 2016. Friidrett, som har hatt «helsesertifikat» siden 2014 for mellom- og langdistansejenter, og hadde en ordning med «helseskjema» frem til 2016, har fra inneværende sesong innført krav om helseklarering enten via helseattesten eller helsesertifikat for alle sine utøvere (for detaljer, les her). På grunn av ulik organisering, kan den praktiske gjennomføringen av ordningen være noe ulik fra forbund til forbund. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av helseattestordningen i Norges skiforbund, skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Helge Andreas Felberg. Felberg er skiforbundets ansvarlige for helseattest og fagkonsulent i Sunn Idrett.

Helseattest i langrenn

Helseattesten i langrenn ble introdusert for utøvere i Norge på sensommeren i 2015. Bakgrunnen for ordningen er å fange opp og hjelpe utøvere som av en eller annen årsak har en eller flere utfordringer med kropp, helse og/eller prestasjonsutvikling. Helsefokus sammen med prestasjonsfokus er et viktig signal til utøvere, trenere, ledere og foreldre i idretts Norge. Vi har mange motiverte og innsatsvillige unge og voksne i langrenn. Kravet til prestasjon kan oppfattes som høyt og konkurransen er tøff. Det er viktig for oss å presisere at vi setter utøverens helse før prestasjon. Uten en sterk fysisk og mental helse ser vi at gode resultater ofte er kortvarige. Helsen er dermed essensiell for å sikre god utviklingsvekst for unge og voksne utøvere. Det ene kan ikke velges over det andre da langsiktig talentutvikling og treningsglede avhenger av begge områder. Da det generelt sett er tilstrekkelig prestasjonsfokus i idretten, så har vi valgt å sette et enda større fokus på helse!

Hvordan fungerer helseattestordningen?

Alle utøvere med ambisjoner om å representere Norge internasjonalt må sende inn utfylt attest før november-måned hvert år for å kunne kvalifisere til uttak. Dette gjøres ved å fylle ut et spørreskjema (se hjemmesidene til Norges skiforbund), samt gjennomføre noen raske undersøkelser hos sin fastlege. Innsendt attest vurderes av klinisk ernæringsfysiolog sammen med lege. Vurderingen legger blant annet vekt på at utøver får i seg nok energi og tilstrekkelig idrettsspesifikke næringsstoffer for en sterk utvikling. Vi vurderer også utøverens sykdomshistorie, samt momenter ved utøverens psykiske helse som kan være til hinder for helse og prestasjon. Spiseforstyrrelser er et område som prioriteres. Et anstrengt forhold til mat og kropp har ødelagt for flere lovende idrettskarrierer og fører til redusert livskvalitet. Med helseattesten ønsker vi å bidra til at vi har friske utøvere i Norge, og tilby utøvere som ligger i faresonen hjelp til å håndtere utfordringer før det blir for alvorlig.

Helsen til utøveren vurderes ikke ene og alene på utfylt helseattest. Ved utslag av funn som ligger utenfor normal-området (gult lyst) blir hver enkelt utøver kontaktet for en utfyllende vurdering. Aktuelle utøvere tilbys konsultasjon med en av våre medarbeidere tilknyttet helseavdelinger i Olympiatoppens nettverk. Disse befinner seg på ulike steder rundt om i Norges land. Utøvere med store helseutfordringer vil ikke kvalifisere til representasjon. Vi ønsker å fange opp utøvere med utfordringer så tidlig som mulig og på den måten nå frem med hjelp og støtte på et stadium hvor «litt hjelp» kan gi stor effekt for fremtidig karriere, helse og treningsglede. Gjennom kartleggingen av helseattestordningen prøver vi også å fange opp signaler fra miljøer der vi ser at det skjer en negativ utvikling blant utøverne. For å lykkes med å beholde friske utøvere er vi avhengig av at alle engasjerte trenere og foreldre setter seg inn i hva helseattestordningen er og hjelper oss til å legge grunnlaget for gode verdier på helse, kropp, mat og prestasjon.

Vi er glade for at vi kun har fått positive tilbakemeldinger på ordningen hittil, og vi ser frem til å utvikle helseattesten i årene fremover.

Få nyttige tips til en Sunn Idrettshverdag

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Chat med Sunn Idrett