Chat with us, powered by LiveChat
Sunn Idrett

Skolesamarbeid

Sunn Idrett underviser om idrettsernæring.

Sunn Idrett har et formelt samarbeid med 29 toppidrettsgymnas og idrettsskoler, og leverer årlig undervisning til de nye 1. klasse elevene, deres foreldre og ansatte ved skolene.I samarbeidet inngår alle NTG skoler (11 videregående skoler og 5 ungdomsskoler) og alle WANG skoler (5 videregående skoler og 7 ungdomsskoler), samt Telemark Toppidrett Gymnas, Sirdal videregående skole, Meråker videregående skole, Hovden Skigymnas, Nord-Troms videregående skole og Kristiansand Katedral Skole Gimle Toppidrett.

Både elever, foreldre og ansatte er målgrupper

For VG1 elevene går undervisningen over 2 skoletimer og handler om idrettsernæring som knyttes opp mot praktiske caser og problemstillinger unge utøvere kan kjenne seg igjen i. Det er ønskelig at elevene har gjennomført e-læringskurset om idrettsernæring i forkant av undervisningen, slik at alle stiller med lik bakgrunnskunnskap. Vi oppfordrer også trenere, helsesøstre og ansatte på skolene til å gjennomgå e-læringskursene og delta i undervisningen. Det er viktig at de ansatte på skolen følger opp viktigheten av nok og riktig ernæring i elevenes hverdag og iverksetter ytterligere tiltak gjennom skoleåret.

Foreldrene til VG1 elevene inviteres til en temakveld om idrettsernæring og forebygging av spiseforstyrrelser (60-90 min), der de får praktiske tips rundt hvordan man kan være en god støttespiller for idrettsungdommen og bidra til gode kostvaner. Vi går også inn på tidlige tegns og symptomer på spiseforstyrrelser, og hva man bør gjøre dersom man er bekymret for noen.

De ansatte på skolen, primært trenere, lærere og helsesøster, får i tillegg et 2-timers undervisningsopplegg med nye og relevante temaer hvert år innenfor idrettsernæring og spiseforstyrrelser. Dette presenteres hovedsakelig gjennom caser med tilhørende gruppediskusjoner, med mål om å heve kunnskapsnivået, utveksle erfaringer og å bli tryggere på å håndtere vanskelige situasjoner knyttet til mat, kropp og vekt. Alle ansatte ved skolene oppfordres til å ta vårt e-læringskurs om idrett og spiseforstyrrelser.

Skolens handlingskjede og rådgivning i bekymringstilfeller

I tillegg til denne årlige undervisningen har Sunn Idrett utarbeidet «Skolens handlingskjede» ved bekymring for elev vedrørende forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelse. Dette er et praktisk verktøy og en støtte for de ansatte ved skolene som er usikre på hvordan de skal gå frem ved bekymring rundt en elev. Ved å fange opp tidlige tegn og ta bekymringer på alvor kan vi i større grad forebygge spiseforstyrrelser. Litt hjelp og ekstra støtte på et tidlig stadium kan være av stor betydning for en ungdom som strever med sitt forhold til mat og kropp, og kan avverge mer alvorlige tilfeller av spiseforstyrrelser.

Sunn Idrett bistår også samarbeidsskolene med rådgivning ved spørsmål og konkrete tilfeller av bekymring rundt elever.

Er din skole interessert i undervisning?

Det er først og fremst ski- og toppidrettsgymnas som samarbeider med våre fire eierforbund (langrenn, skiskyting, friidrett og orientering) som får dette tilbudet. Vi tar også imot henvendelser fra andre skoler som har idrettselever og ønsker tilsvarende undervisningsopplegg. 

På skoler som har tilgang på skolekjøkken kan vi også holde et matlagingskurs der elevene får lage enkle og smakfulle retter fra vår Spis smart kokebok. Målet er å inspirere elevene til å lage mat selv, og gi de tips og oppskrifter til enkel, næringsrik og god mat som er bra for en idrettsutøver. Vi tar oss også tid til å dekke fine bord og spise sammen til slutt. Trivsel rundt matbordet og matglede er noe vi setter høyt i Sunn Idrett.

For bestilling, priser eller mer informasjon, send en e-post til post@sunnidrett.no.

Chat med Sunn Idrett