Chat with us, powered by LiveChat
Sunn Idrett

Vårt arbeid

Vi skal skape en sunnere idrett!

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram mellom Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund, med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. Sunn Idrett jobber for å spre kunnskap om idrettsernæring og forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere.

Det som startet ut som et 5-årig prosjekt i 2008 ble i august 2013 vedtatt som en varig driftsform, med samme eiere og organisering. Opprinnelig var prosjektet rettet mot jenter og hadde navnet Sunn Jenteidrett, men i mars 2016 ble guttene formelt inkludert i målgruppa, og navnet ble endret til kjønnsnøytrale Sunn Idrett.  

Hovedmål

  • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
  • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere, primært i utholdenhetsidrettene langrenn, skiskyting, friidrett og orientering

Målgrupper

Vår hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-22 år, som er aktive innen langrenn, skiskyting, orientering og friidrett. Vi leverer også forebyggende tiltak blant øvrige idretter. I tillegg har vi et stort fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten, som er viktige aktører som kan bidra til å skape arenaer for sunn utvikling av unge idrettsutøvere.

Prioriterte tiltak

Chat med Sunn Idrett