Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Idrett og spiseforstyrrelser

Idrett og spiseforstyrrelser kan ha noen fellesnevnere.

Som idrettsutøver bør du ha et bevisst forhold både til hva du spiser og til kroppen din, men hvor går grensen til at forholdet til mat, kropp og vekt blir sykelig?

Spiseforstyrrelser betyr å ha et forstyrret forhold til mat, kropp, vekt, følelser og relasjoner. Når tanker og adferd i forhold til mat og vekt begynner å overskygge det meste i hverdagen og redusere livskvaliteten, har man en spiseforstyrrelse.

Overgang mellom det som er normalt og sykelig er ofte flytende og kan skje gradvis. Sunn idrett fokuserer på det idrettsspesifikke ved spiseforstyrrelser. Her kan du finne informasjon om du er utøver, trener, forelder eller har en annen rolle i idretten.

Flere idrettsutøvere med spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser rammer  både jenter og gutter. Noen forhold i idretten synes å disponere for eller medvirke til at enkelte utvikler spiseforstyrrelser. Forskning har vist at det er en overhyppighet av spiseforstyrrelser blant kvinnelige eliteutøvere sammenlignet med ikke-konkurranseaktive kvinner (Sundgot-Borgen og Torstveit 2004). I idretter der lav fettprosent eller kroppsvekt er sentralt finner vi flere med forstyrret spiseatferd sammenliknet med idretter hvor vekt og tynnhet er mindre sentralt.

Forekomsten av spiseforstyrrelser er høyere blant kvinnelige idrettsutøvere sammenlignet med mannlige utøvere. En norsk studie fra 2004 viste at 20 % av kvinnelige eliteutøvere hadde en spiseforstyrrelse, mens det var 8 % av de mannlige. (Sundgot-Borgen og Torstveit 2004).

Slutter med idrett på grunn av anstrengt forhold til mat

En studie fra 2013 viste at det var 3 ganger høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant elever på norske idrettsgymnas, sammenlignet med de som gikk på vanlige videregående skoler (Martinsen og Sundgot-Borgen 2013). Av 262 unge jenter som deltok i Norges cup i langrenn og skiskyting hadde ca. 20 % symptomer på spiseforstyrrelser. Det var en sterk sammenheng mellom de som opplyste et anstrengt forhold til mat og de som sluttet med idretten (Pettersen, Hernæs og Skårderud 2016). Forstyrret spiseatferd er ikke bare alvorlig for helsen, det fører også til frafall i idretten.

Trenere, foreldre og støtteapparat bør være oppmerksom på følgende forhold i idretten som kan være utløsende for en spiseforstyrrelse:

  • Fokus på vekt og kropp
  • Overtrening og skade
  • Tidlig spesialisering
  • Slanking i ung alder
  • Den subjektive opplevelsen av pubertetsutvikling
Chat med Sunn Idrett