Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Foredrag

Sunn idrett holder foredrag både for unge idrettsutøvere, foreldre og trenere.

Ønsker du å bestille foredrag?

Informasjon om våre standard foredrag

Spis smart foredrag

«Spis smart» er et  foredrag for unge idrettsutøvere i lokale klubber,  idrettslag og kretser. Foredraget er tilpasset både jenter og gutter og handler om hvordan unge idrettsutøvere kan optimalisere kostholdet sitt for å prestere bedre både i idrett og på skole. Foredraget har en praktisk tilnærming med fokus på å gi idrettsungdom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg i sin treningshverdag.

Foredraget er basert på nasjonale kostholdsanbefalinger og Olympiatoppens anbefalinger for idrettsernæring, og retter seg mot aldersgruppen 13-18 år. For utøvere under 15 år ber vi alltid om at de stiller med en foresatt, og det synes vi også det er positivt om eldre utøvere gjør. Foredraget varer i ca. 45 minutter.

For at vi skal holde foredrag trenger vi:

  • Egnede lokaler med tilgang til projektor og lyd
  • Minst 20 deltakere, inviter gjerne naboklubber og lag en temakveld
  • Enkel servering til deltakerne, for eksempel frukt (BAMA idrettsfrukt), for å skape en sosial og hyggelig ramme rundt foredraget
  • Vi tilbyr også foredraget digitalt dersom dere ønsker det

Pris: 3000 kr + reisekostnader

Spis smart foredrag + foreldrenes halvtime

Sunn idrett tilbyr også «foreldrenes halvtime» i forlengelsen av et «Spis smart» foredrag. Dette er en 30 minutters seanse med bare de voksne til stede, hvor vi går mer inn på hvordan mat, kropp og vekt kan bli problematisk for noen. Vi fokuserer på hvordan foreldre og trenere kan være gode støttespillere for ungdommen, og bidra til å forebygge spiseforstyrrelser og fange opp og hjelpe de som strever.

Pris for kombinasjonspakke: 5000 kr + reisekostnader

Foredrag og kompetanseheving for trenere

Trenere er en viktig målgruppe for Sunn idrett. Vi mener det er viktig at trenere har kunnskap både om idrettsernæring og forebygging av spiseforstyrrelser, og om kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt.  Vi har flere foredrag og undervisningsopplegg av ulik varighet vi kan tilby. Kryss av for «Annet foredrag/kurs/undervisning (pris på forespørsel)» og beskriv din forespørsel i bestillingsskjema for foredrag, så tilpasser vi et opplegg for din klubb eller krets.

Andre foredrag på forespørsel

Sunn idrett kan skreddersy andre typer foredrag rettet mot utøvere, trenere, foreldre eller helsepersonell. Kryss av for «Annet foredrag/kurs/undervisning (pris på forespørsel)» og beskriv din forespørsel i bestillingsskjema for foredrag.

Webinar

Vi kan også holde våre foredrag digitalt med tilsvarende innhold og opplegg. Noter i bestillingsskjemaet under kommentarer dersom dere ønsker webinar. Prisen for digitalt foredrag er den samme som ved fysisk leveranse (med unntak av reisekostnader).

Sunn idrett = høy faglig kvalitet

Kompetanseheving er et viktig arbeidsområde for Sunn idrett. Derfor har vi knyttet til oss et faglig nettverk med ressurspersoner og foredragsholdere i hele landet.

I samarbeid med ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen arrangerer vi årlig nettverkssamlinger for våre ernæringsfysiologer og foredragsholdere, slik at de alltid er oppdatert på det siste innen idrettsernæring. Sunn idrett har også en kontaktperson i ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen som vi samarbeider tett med. Våre foredragsholdere og ernæringsfysiologer har alle en solid utdannelse, eller lang erfaring med idrettsutøvere, og egenerfaring fra det å være en ung idrettsutøver.

Chat med Sunn Idrett