Chat with us, powered by LiveChat
Sunn Idrett

Foredrag

Sunn Idrett holder foredrag både for unge idrettsutøvere, foreldre og trenere.

Kompetanseheving er et viktig arbeidsområde for Sunn Idrett. Derfor har vi knyttet til oss et faglig nettverk med ressurspersoner, og foredragsholdere i hele landet.

I samarbeid med ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen arrangerer vi årlig nettverkssamlinger for våre ernæringsfysiologer og foredragsholdere, slik at de alltid er oppdatert på det siste innen idrettsernæring. Sunn Idrett har også en kontaktperson i ernæringsavdelingen på Olympiatoppen, som vi samarbeider tett med. Våre foredragsholdere og ernæringsfysiologer har alle en solid utdannelse, eller lang erfaring med idrettsutøvere.

1. Spis smart foredrag

«Spis smart» er et  foredrag for unge idrettsutøvere i lokale klubber,  idrettslag og kretser.

Foredraget er tilpasset både jenter og gutter og handler om hvordan unge idrettsutøvere kan optimalisere kostholdet sitt for å prestere bedre både i idrett og på skole.

Foredraget er basert på nasjonale kostholdsanbefalinger og Olympiatoppens anbefalinger for idrettsernæring, og retter seg mot aldersgruppen 13-18 år. For utøvere under 15 år ber vi alltid om at de stiller med en foresatt, og det synes vi også det er positivt om eldre utøvere gjør. Foredraget varer i ca. 1 time.

Målet med foredraget er å hjelpe utøverne til å:

 • Bli trygge på hvilke råd som er riktig innen idrettsernæring
 • Vite hva slags mat som kreves for å tåle mye trening
 • Bli selvstendige og trygge i sitt eget «idrettsprosjekt»
 • Vite at vekst og utvikling kan kreve tålmodighet
 • Holde seg friske
 • Vite at helse alltid kommer foran prestasjon

For at vi skal holde foredrag trenger vi:

 • Egnede lokaler og tilgang til projektor
 • Minst 20 deltakere, inviter gjerne naboklubber og lag en temakveld
 • Enkel servering til deltakerne, for eksempel frukt (BAMA idrettsfrukt), for å skape en sosial og hyggelig ramme rundt foredraget

Pris:

 • 3000 kr + reisekostnader for eieridrettene langrenn, skiskyting, friidrett og orientering
 • 5000 kr + reisekostnader for andre idretter

2. Spis smart foredrag + foreldrenes halvtime

Sunn Idrett tilbyr også «foreldrenes halvtime» i forlengelsen av et «Spis smart» foredrag. Dette er en 30 minutters seanse med bare de voksne til stede, hvor vi går mer inn på hvordan mat, kropp og vekt kan bli problematisk for noen. Vi fokuserer på hvordan foreldre og trenere kan være gode støttespillere for ungdommen, og bidra til å forebygge spiseforstyrrelser og fange opp og hjelpe de som strever.  Denne kombinasjonspakken koster 5000 kr for eieridrettene (langrenn, skiskyting, friidrett og orientering) og 7000 kr for andre idretter.

Send din forespørsel til post@sunnidrett.no.

Vi setter også opp egne foreldreseminarer på kveldstid i samarbeid med Olympiatoppen, som handler om hvordan man som forelder kan være en god støttespiller for idrettsungdommen. Der går vi inn på temaer som:

 • Hvordan tilpasse trening til ungdom i vekst og utvikling
 • Kosthold i et utviklingsperspektiv, med tips til hvordan du kan bidra til gode kostvaner
 • Strategier for å fremme god selvfølelse, mot og mestring

Ta kontakt dersom dette kan være interessant i din region.

3. Foredrag og kompetanseheving for trenere

Trenere er en viktig målgruppe for Sunn Idrett. Vi mener det er viktig at trenere har kunnskap både om idrettsernæring og spiseforstyrrelser, og om kommunikasjon rundt mat, kropp, vekt og prestasjon.  Vi har flere foredrag og undervisningsopplegg av ulik varighet vi kan tilby. Send din forespørsel til post@sunnidrett.no, så skreddersyr vi et passende opplegg for din klubb eller krets.

Hvert år arrangerer Sunn Idrett en konferanse i samarbeid med de fire eierforbundene, der spesielt trenere er en viktig målgruppe.

For trenere anbefaler vi også våre e-læringskurs om idrett og spiseforstyrrelser og om idrettsernæring. Vi har også laget et sammendrag om hva du bør kunne om idrett og spiseforstyrrelser, og en manual og instruktørguide for trenerutdanningen. Du kan også laste ned vår trenerbrosjyre nedenfor.

Som trener kan du også benytte deg av vår bekymringstelefon for råd og veiledning dersom du er bekymret for en utøver eller står oppe i vanskelige situasjoner knyttet til mat, vekt, kropp og spiseforstyrrelser. Du kan også kontakte en av våre ernæringsfysiologer.

Chat med Sunn Idrett