Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Rådgivning

Sunn idrett tar imot henvendelser og gir råd og veiledning både på e-post, telefon og anonym chat.

Sunn idrett tilbyr lavterskel rådgivning for utøvere, trenere, foreldre og andre både på anonym chat og mail/telefon. Her kan du henvende deg med spørsmål eller bekymringer knyttet til ernæring og trening, vanskelige tanker om mat, kropp, vekt og prestasjon eller bekymring knyttet til spiseforstyrrelser. Ta kontakt med oss på:

Våre rådgivende tjenester er kun et supplement til annen hjelp og erstatter ikke helsehjelp og behandling. Vi gir ikke medisinsk hjelp og dersom du eller noen du kjenner står i en akutt eller alvorlig krise, anbefaler vi å ta kontakt med legevakten, ambulanse, politi m.m.

Vi oppfordrer til å ikke dele sensitiv informasjon på e-post.

Chat med Sunn Idrett