Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Behandling av spiseforstyrrelser

Dersom du har behov for oppfølging eller behandling, er det flere steder du kan henvende deg.

Sunn Idrett jobber forebyggende. Vi tilbyr også lavterskel rådgivning. Dette er kun et supplement til annen hjelp. Dersom du eller en av dine nære har behov for helsehjelp, er det viktig at du tar kontakt med helsetjenestene.

Det er flere steder du kan henvende deg.

Fastlegen

Du kan henvende deg til fastlegen med alle typer spørsmål rundt helse, både hvis du har vondt i kroppen eller sliter med vanskelige tanker og følelser. Fastlegen skal sørge for at pasienten får allmennmedisinske legetjenester, herunder konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp, og kontakt pr. telefon. Fastlegen kan henvise deg videre til psykolog eller andre spesialister om han eller hun vurderer at det er nødvendig. Du må betale en egenandel ved konsultasjon. Om du ikke er fornøyd med fastlegen din kan du skifte fastlege inntil to ganger i året.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetilbud for deg som er ung. De som jobber der har taushetsplikt, og du kan være anonym om du vil. Du kan komme til helsestasjonen med de fleste problemer, store eller små. Du kan ringe, eller stikke innom for en uformell samtale – du trenger ikke bestille time!

Dersom du har et problem eller lurer på noe som helsestasjonen ikke kan hjelpe deg med der og da, vil de hjelpe deg videre i systemet.

For mer informasjon om helsestasjon for ungdom, se: Helsestasjon for ungdom — Ung.no

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.

De fleste skoler har et eget kontor for skolehelsetjenesten der elevene selv kan komme til samtale om det de måtte være opptatt av. Som oftest kan helsesykepleier treffes på bestemte trefftider. Foreldre kan også ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Psykolog

Dersom du har behov for behandling hos psykolog, kan du få henvisning av fastlegen din. En psykolog vil kunne tilby deg samtaler over en lengre periode og på denne måten hjelpe deg med spiseforstyrrelsen. Når man går til en psykolog som har avtale i det offentlige helsevesenet, betaler man en egenandel og det er ofte noe ventetid for å komme til behandling.

Det er også mulig å gå til en privatpraktiserende psykolog. Du trenger ikke henvisning fra legen for å gå til privatpraktiserende psykologer. Disse har kortere ventetid, men her må du betale en større andel selv. Dersom du trenger hjelp, kan dette allikevel være en god investering. Jo fortere man kommer i behandling, jo større sjanse er det for å bli frisk. Psykologer har taushetsplikt i sitt arbeid. Det eneste unntaket for taushetsplikten er hvis barn lider alvorlig overlast, eller hvis personers liv står i fare.

For mer informasjon om behandling i spesialisthelsetjenesten, se Behandling av spiseforstyrrelser hos unge — Ung.no

For mer informasjon om spiseforstyrrelser og oppfølging, se følgende nettsider:

Chat med Sunn Idrett