Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Behandling av spiseforstyrrelser

Dersom du har behov for oppfølging eller behandling, er det flere steder du kan henvende deg.

Sunn idrett jobber forebyggende. Vi tilbyr også lavterskel rådgivning. Dette er kun et supplement til annen hjelp. Dersom du eller en av dine nære har behov for helsehjelp, er det viktig at du tar kontakt med helsetjenestene.

Det er flere steder du kan henvende deg.

Fastlegen

Du kan henvende deg til fastlegen med alle typer spørsmål rundt helse, både hvis du har vondt i kroppen eller sliter med vanskelige tanker og følelser. Fastlegen skal sørge for at pasienten får allmennmedisinske legetjenester, herunder konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp, og kontakt pr. telefon. Fastlegen kan henvise deg videre til psykolog eller andre spesialister om han eller hun vurderer at det er nødvendig. Du må betale en egenandel ved konsultasjon. Om du ikke er fornøyd med fastlegen din kan du skifte fastlege inntil to ganger i året.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetilbud for deg som er ung. De som jobber der har taushetsplikt, og du kan være anonym om du vil. Du kan komme til helsestasjonen med de fleste problemer, store eller små. Du kan ringe, eller stikke innom for en uformell samtale – du trenger ikke bestille time!

Dersom du har et problem eller lurer på noe som helsestasjonen ikke kan hjelpe deg med der og da, vil de hjelpe deg videre i systemet.

For mer informasjon om helsestasjon for ungdom, se: Helsestasjon for ungdom — Ung.no

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.

De fleste skoler har et eget kontor for skolehelsetjenesten der elevene selv kan komme til samtale om det de måtte være opptatt av. Som oftest kan helsesykepleier treffes på bestemte trefftider. Foreldre kan også ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten

Dersom du ønsker å få hjelp i offentlig helsetjeneste kan fastlegen vurdere om det kan være aktuelt å henvise deg til spesialisthelsetjenesten. Ved mistanke om spiseforstyrrelser kan man bli henvist til BUP hvis man er under 18 år og til DPS hvis man er over 18 år. Det er ofte noe ventetid før man får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten, avhengig av problematikk og alvorlighetsgrad. I spesialisthelsetjenesten er det ulike yrkesgrupper som jobber, blant annet psykologer/psykologspesialister, leger/psykiatere, kliniske sosionomer, spesialsykepleiere med mer. Her vil man møte behandlere som har spisskompetanse på spiseforstyrrelser og offentlig anbefalte behandlingsmetoder. For barn og unge med spiseforstyrrelser anbefales familiebasert behandling, mens voksne med spiseforstyrrelser oftere får behandling gjennom individualsamtaler.

Oppfølging ved BUP er gratis, mens man betaler en egenandel når man får oppfølging ved DPS.

For mer informasjon om behandling i spesialisthelsetjenesten, se Behandling av spiseforstyrrelser hos unge — Ung.no

Privatpraktiserende psykolog

Det er også mulig å gå til en privatpraktiserende psykolog. Du trenger ikke henvisning fra legen for å gå til privatpraktiserende psykologer. Disse har kortere ventetid, men her må du betale selv. Dersom du trenger hjelp, kan dette allikevel være en god investering. Jo fortere man kommer i behandling, jo større sjanse er det for å bli frisk. Psykologer har taushetsplikt i sitt arbeid. Det eneste unntaket for taushetsplikten er hvis barn og ungdom lider alvorlig overlast, eller hvis personers liv står i fare.

For mer informasjon om spiseforstyrrelser og oppfølging, se følgende nettsider:

Idrettens Helsesenter

Idrettens Helsesenter har et kvalitetssikret tverrfaglig behandlernettverk som utreder og behandler idrettsutøvere med lav energitilgjengelighet og/eller spiseforstyrrelser der dette er forårsaket av idretten.

Når energiinntaket er for lavt i forhold til treningsbelastningen, eller treningsbelastningen er for høy i forhold til energiinntaket vil det kunne påvirke utøvernes helse og prestasjon negativt.  Symptomer på lav energitilgjengelighet er sammensatte og varierer fra jernmangel, humørsvingninger og stagnert prestasjon til utmattelse, menstruasjonsforstyrrelser, nedsatt bentetthet og tretthetsbrudd. Utøvere i vekst er særlig utsatt for de negative helsekonsekvensene av lav energitilgjengelighet og bør fanges opp tidlig.

Dersom utøveren har gyldig lisens og er medlem i et særforbund som har en avtale med Idrettens Helsesenter (sjekk her) kan de etter forhåndsgodkjenning av Idrettens skadetelefon få dekket utredningen og behandlingen av skaden sin. Idrettsrelaterte spiseforstyrrelser og sammensatte symptomer er en del av forsikringsordningen hos de fleste forbund. Idrettens Helsesenter har en tverrfaglig tilnærming der både lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeut samarbeider rundt utøveren.

Skade må meldes elektronisk til Idrettens skadetelefon. Rådgivere på Skadetelefonen med spesialkompetanse på idrettsmedisin vil deretter kontakte utøveren og sette opp timer til utredning hos en kvalitetssikret behandler.

For mer informasjon om Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen, se her: Idrettshelse

 

Chat med Sunn Idrett