Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Behandling av spiseforstyrrelser

Flere tilbud for deg som trenger hjelp.

Sunn Idrett tilbyr ikke behandling, men det finnes ulike tilbud som du kan benytte deg av dersom du trenger hjelp.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis helsetilbud for deg som er ung. De som jobber der har taushetsplikt, og du kan være anonym om du vil. Til helsestasjonen kan du komme med de fleste problemer, store eller små. Du kan ringe, eller stikke innom for en uformell samtale – du trenger ikke bestille time!

Dersom du har et problem eller lurer på noe som helsestasjonene ikke kan hjelpe deg med der og da, vil de hjelpe deg videre i systemet.

Helsesykepleier – I alle kommuner skal det være en helsesykepleier som du kan snakke med.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

De fleste skoler har et eget kontor for skolehelsetjenesten der elevene selv kan komme til samtale om det de måtte være opptatt av. Som oftest kan helsesykepleier treffes på bestemte trefftider. Foreldre kan også ta kontakt med skolehelsetjeneste.

Fastlegen

Du kan henvende deg til fastlegen med alle typer spørsmål rundt helse, både hvis du har vondt i kroppen eller sliter med vanskelige tanker. Fastlegen skal sørge for at pasienten får allmennmedisinske legetjenester, herunder konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp, og kontakt pr. telefon. Fastlegen kan henvise deg videre til psykolog eller andre spesialister om han vurderer at det er nødvendig. Fastlegen har taushetsplikt, også ovenfor foreldre. Du må betale en egenandel ved konsultasjon. Om du ikke er fornøyd med fastlegen din kan du skifte fastlege inntil to ganger i året.

Psykolog

En psykolog er en fagperson med 6-7 årig grunnutdanning fra universitetet. Det er kun personer med denne utdannelsen som kan kalle seg psykologer. En psykolog vil gjennom samtaler prøve å finne årsaken til spiseforstyrrelsen, og tilby faste samtaler over en lengre periode.

Du kan få henvisning til psykolog av fastlegen din, eller du kan gå til en privatpraktiserende psykolog. De private har gjerne kortere ventetid, men her må du betale en større andel selv. Dersom du trenger hjelp kan dette allikevel være en god investering. Jo fortere man kommer i behandling, jo større sjanse er det for å bli frisk. Psykologer tilknyttet PPT (praktisk pedagogisk tjeneste) er gratis for ungdom i ungdomsskole og videregående.

Psykologer har taushetsplikt i sitt arbeid. Det eneste unntaket for taushetsplikten er hvis barn lider alvorlig overlast, eller hvis personers liv står i fare.

Psykiater

Hovedforskjellen på en psykolog og en psykiater er at en psykolog har studert psykologi, mens en psykiater har studert medisin (lege), og har videreutdanning i psykiatri. Psykiatere kan gi pasienten medikamenter.

Chat med Sunn Idrett