Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Sunn idrett konferansen

Hvert år arrangerer Sunn idrett en konferanse for ledere, trenere, helsepersonell og andre interesserte.

Målsetningen med denne felles fagkonferansen er å heve kompetanse og styrke samarbeidet mellom ulike faglige nettverk i idretten. Vi ønsker å knytte erfaringer på tvers og skape en felles forståelse for temaene og utfordringene Sunn idrett jobber med; idrettsernæring, helse og spiseforstyrrelser – og hvordan vi kan jobbe sammen om forebygging som er et felles ansvar.

Hvert år kan vi stolt presentere en rekke anerkjente fagpersoner, trenere og utøvere som holder innlegg på konferansen.

Her følger en oversikt over temaene for tidligere konferanser:

2015: Trivselskultur, idrettsernæring og retningslinjer

2016: Generasjon lydig, vektoptimalisering og forebygging i praksis

2017: Vekst og utvikling hos unge idrettsutøvere

2018: Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø: Betydningen av motivasjon, balanse og fellesskap

2019: Når energien mangler – årsaker, konsekvenser og tiltak

2020: Sunn idrett for hele norsk idrett – hva må til?

2022: Sunn idrett i praksis – hvordan møte trender i tiden og være med å skape robust idrettsungdom

2023: Opptak av Sunn idrett-konferansen 2023 – Sunn Idrett

Chat med Sunn Idrett