Chat with us, powered by LiveChat
Sunn Idrett

Fakta om spiseforstyrrelser

Flere typer spiseforstyrrelser.

Spiseforstyrrelser er lidelser med biologiske, psykologiske og sosiale aspekter, som hyppigst utvikles hos kvinner mellom 12 og 25 år, men som også forekommer før puberteten, hos eldre kvinner og hos gutter og menn i samme aldersgrupper. Ofte, men ikke alltid, starter sykdommen som et planlagt (ikke alltid velbegrunnet) slankeforsøk, som utvikles til tvang eller besettelse. I løpet av kort tid inntrer endringer i spisevaner, aktivitetsmønster, konsentrasjon og andre psykologiske funksjoner.

Det finnes ulike typer og forskjellige alvorlighetsgrader av spiseforstyrrelser. Hovedtypene av spiseforstyrrelser er:

  • Anoreksi (Anorexia nervosa)
  • Bulimi (Bulimia nervosa)
  • Overspisingslidelser
  • Uspesifikke spiseforstyrrelser

Felles for disse er en intens frykt for overvekt, og at man føler seg tykkere enn man i virkeligheten er. Spiseforstyrrelser dreier seg om mer enn streben etter idealkroppen. Ved anoreksi tar tanker om mat og kalorier over det meste av tanker og følelser, mens ved bulimi er det sentrale mangel på kontroll over følelser og matinntak.

Symptomer på spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse arter seg ulikt fra person til person. Nedenfor har vi beskrevet tegn og endringer du kan se etter dersom du er bekymret for om noen har en spiseforstyrrelse.

  • Endringer i treningssammenheng
  • Endringer på kroppen
  • Endringer i forhold til mat
  • Følelsesmessige endringer

Ser man på disse isolert sett, behøver det ikke å bety at man har en spiseforstyrrelse, men ser man flere tegn som opptrer samtidig kan det være grunn til å følge nøye med. Mange er flinke til å skjule problemene, både overfor seg selv og omverdenen, noe som kan gjøre det vanskelig å fange opp.

Vær oppmerksom at man ikke må være tynn for å ha en spiseforstyrrelse, noen er tynne, noen er normalvektige og noen er overvektige. De finnes også de som er naturlig tynne som ikke har en spiseforstyrrelse.

Årsaker til spiseforstyrrelser

Det er aldri èn enkel grunn til at noen utvikler en spiseforstyrrelse. Som oftest er det en kombinasjon av biologiske og psykologiske faktorer, samt de mennesker og det miljø som omgir oss.

Unge jenter er særskilt sårbare for å utvikle en spiseforstyrrelse. Å komme i puberteten, samfunnets «krav» til tynnhet eller en spesiell kroppsform, press fra andre og spesiell opptatthet av eget kroppsbilde kan være bakenforliggende faktorer. Spiseforstyrrelser i idretten kan ha flere forklaringer. Idrettens «krav», eller den subjektive oppfatningen den enkelte har til disse, kan være noe av forklaringen.

Spiseforstyrrelser kan være en måte å «overleve på i en vanskelig livssituasjon», og blir dermed et symptom på andre problemer, psykiske og sosiale. Spiseforstyrrelsen kan utløses i en livskrise, som ofte innebærer en rolleforandring, der nye krav og forventninger fra omgivelsene oppstår.

Alvorlige skadevirkninger

Spiseforstyrrelser kan gi skadevirkninger på kroppen og i ytterste konsekvens være livstruende.

Ved anoreksi vil et vedvarende redusert energiinntak og underernæring føre til mangelsykdommer og endring av den hormonelle balansen. Muskelmassen (inkludert hjertemuskelen) og benvevsmengden avtar. Lengdeveksten kan forsinkes eller stoppe helt opp mens sykdommen er aktiv, og gi kortvoksthet. Hos jenter kan brystutviklingen forsinkes og menstruasjon bortfalle. Kroppen får et mindre antall røde og hvite blodceller og hjertestørrelsen kan bli mindre. Problemer med mage og tarm samt nyrene er også mulige skadevirkninger. Det er ikke uvanlig med håravfall og dunaktig hårvekst i ansiktet og på kroppen. Å spise mer er den eneste måten å forandre dette på. Det økte kaloriinntaket vil da gå med til å forandre prosessene, øke forbrenningen/kroppstemperaturen og deretter eventuelt øke vekten.

Ved bulimi vil overspising, oppkast, bruk av avføringsmidler og vanndrivende midler kunne forstyrre balansen i kroppen. Om saltbalansen i kroppen forstyrres vil dette gjøre deg trett og slapp, nedstemt og irritabel. Uregelmessig menstruasjon eller tap av menstruasjon kan føre til nedsatt evne til å få barn. Hyppig oppkast kan gi skader på spiserøret og være svært skadelig for emaljen på tennene.

Spiseforstyrrelsenes alvorlighet henger ikke nødvendigvis sammen med vekten. En normalvektig eller en overvektig person med bulimi er ikke utenfor fare. Bulimi er like «farlig» som anoreksi, fordi mangel på for eksempel kalium kan gi alvorlige komplikasjoner.

Chat med Sunn Idrett