Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Helseattest og helsesertifikat

Helseattest bidrar til målet om at helse går foran prestasjon. Ordningen fordrer også egne rutiner og oppfølging fra helsepersonell. Les mer i denne artikkelen.

Et av Sunn Idretts viktigste fokusområder er at helse alltid skal gå foran prestasjon. I tråd med dette har vi sammen med Olympiatoppen utviklet en ordning med helseattest og helsesertifikat. Alle de tidligere eierforbundene til Sunn Idrett (Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Norges Orienteringsforbund) praktiserer i dag helseattestordningen, og i tillegg har Norges Friidrettsforbund en særskilt ordning som også inkluderer helsesertifikat.

Forbund som vurderer en ordning med helseattest, må ha en lege tilknyttet seg som medisinsk ansvarlig.

Helseattesten

Helseattest er en attest/godkjennelse på at en utøver er «frisk» nok til å konkurrere ut i fra de parametere som innhentes. Disse parameterne skal avdekke om en utøver har ernæringsutfordringer, spiseforstyrrelse eller om det foreligger andre forhold som er relevant for vurderingen av om utøveren er helsemessig skikket til å representere. Vurderingen blir gjort i tråd med retningslinjene «Når skal vi si stopp?» 

Alle idrettene tilsluttet helseattestordningen bruker nå samme helseattestskjema som består av en egenerklæringsdel fra utøver og et skjema fra en undersøkelse utført av fastlege. Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Alle utøvere som skal vurderes for internasjonale representasjonsoppgaver for et særforbund tilsluttet helseattestordningen må avgi helseopplysninger til helseteamet i det aktuelle forbundet innen den frist som er fastsatt av forbundet.

Helsesertifikat

Som en særskilt ordning i tillegg til helseattesten, har Friidrettsforbundet i samarbeid med Olympiatoppen og Sunn Idrett  innført «helsesertifikat» for alle jenter/kvinner som konkurrerer på landslagsnivå på mellom- og langdistanse (alle distanser fra 800 meter og oppover). Sertifikatet utstedes på bakgrunn av en helsesjekk som utføres av kvalifiserte og på forhånd definerte helsesertifikatutstedere (leger og kliniske ernæringsfysiologer). Gyldigheten av sertifikatet vil kunne variere fra utøver til utøver avhengig av den enkeltes situasjon. Det er utøverens eget ansvar å sørge for at sertifikatet fornyes innen utløpsdato og at man har gyldig sertifikat ved uttaksdato.

Dersom ditt forbund vurderer å igangsette en prosess med bruk av helseattest, ta kontakt med Sunn idrett for mer informasjon.

Last ned filer

Chat med Sunn Idrett