Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Når skal vi si stopp?

Retningslinjer for holdning og handling i forhold til vektreduksjon og forstyrret spiseatferd.

Olympiatoppens spiseforstyrrelsesteam har i samarbeid med Sunn Idrett utviklet retningslinjer for holdning og handling når det gjelder vektreduksjon, kroppsmodifikasjon og spiseforstyrrelser i toppidrett.

Når det avdekkes utfordringer knyttet til vekt og spiseadferd hos en utøver, eventuelt en klinisk spiseforstyrrelse, er det viktig å involvere et behandlerteam og sette i gang nødvendige tiltak. Hvilke tiltak som bør iverksettes må vurderes ut i fra den enkeltes risiko, men også ut ifra konsekvensene for laget og miljøet rundt. I noen tilfeller kan det være nødvendig å endre treningsopplegget og gi forbud mot deltakelse på treningssamlinger og konkurranser. Dette er krevende beslutninger å ta, og både særforbund og helseteam i idrettene har etterlyst en felles strategi for hvordan man bør håndtere slike tilfeller. Olympiatoppens fagpersoner som jobber med spiseforstyrrelser har derfor utviklet retningslinjer for treningsrestriksjon og konkurransenekt for den dårlig ernærte utøveren.

Olympiatoppen og Sunn idrett har laget en brosjyre om retningslinjene som heter «Når skal vi si stopp?». Brosjyren er hovedsakelig beregnet for helsepersonell som jobber med idrettsutøvere. Du finner brosjyren her:

https://sunnidrett.no/wp-content/uploads/2022/03/72_21_Sunn-idrett_Nar-skal-vi-si-stopp.pdf

Chat med Sunn Idrett