Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Årsaker

Det er aldri èn enkel grunn til at noen utvikler en spiseforstyrrelse. Som oftest er det en kombinasjon av biologiske og psykologsike faktorer, samt de mennesker og det miljø som omgir oss.

Unge jenter er særskilt sårbare for å utvikle en spiseforstyrrelse. Å komme i puberteten, samfunnets «krav» til tynnhet eller en spesiell kroppsform, press fra andre og spesiell opptatthet av eget kroppsbilde kan være bakenforliggende faktorer. Spiseforstyrrelser i idretten kan ha flere forklaringer. Idrettens «krav», eller den subjektive oppfatningen den enkelte har til disse, kan være noe av forklaringen. Les mer under idrett som risikofaktor.

Spiseforstyrrelser kan være en måte å «overleve på i en vanskelig livssituasjon», og blir dermed et symptom på andre problemer, psykiske og sosiale. Spiseforstyrrelsen kan utløses i en livskrise, som ofte innebærer en rolleforandring, der nye krav og forventninger fra omgivelsene oppstår.

Den enkeltes historie er alltid unik, men vi kan finne noen fellestrekk hos de som utvikler spiseforstyrrelser, uavhengig om de er idrettsutøvere eller ikke.

Du er så tykk
sa de og så ikke
at selvfølelsen var så lett
at vinden tok den
Du er så tynn
sa de og så ikke
hvilken tung bagasje
jeg bar på
Du er så flink
sa de og så ikke
at det eneste jeg presterte
var å stå på beina

Chat med Sunn Idrett