Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Bli kjent med Sunn idretts rådgivningstilbud!

Sunn idretts rådgivningstjeneste er et lavterskeltilbud for foreldre og trenere.

Sunn idretts bekymringstjeneste er et lavterskeltilbud der foreldre og trenere kan få råd og veiledning. Vi har intervjuet vår nye rådgiver Mari Myhrer som betjener denne tjenesten.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er utdannet psykolog ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har fra tidligere et årsstudium i idrett fra Høgskulen i Sogn og Fjordane. Til daglig jobber jeg i spesialisthelsetjenesten, innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, og er i spesialisering innenfor familiepsykologi og systemisk psykologarbeid. Jeg har selv drevet aktivt med idrett store deler av livet, med fotball i barne- og ungdomsårene og vektløfting i voksen alder.

 

Kan du fortelle litt om Sunn idretts rådgivning på mail og telefon?

Sunn idretts bekymringstjeneste er et lavterskeltilbud der foreldre og trenere kan få veiledning rundt hvordan de kan møte bekymringer for barn, unge eller unge voksne som driver med idrett. Utøvere selv er også velkomne til å ta kontakt – enten på vegne av seg selv eller hvis de er bekymret for andre. Vi tar imot alle typer bekymringer og utfordringer knyttet til mat, trening, kropp og psykisk helse.

Det er viktig å presisere at Sunn idretts bekymringstjeneste ikke er en helsetjeneste og verken utredning eller behandling er noe vi kan tilby. Vi tilbyr rådgivning og veiledning. Dette innebærer både konkrete råd, men også noen å snakke med når man selv synes det er vanskelig å vite hvor veien går videre. Noen ønsker mer kunnskap, mens andre opplever å ha mistet refleksjonsrommet fordi bekymringen de opplever er så sterk. I slike tilfeller ønsker vi at våre samtaler kan være en anledning til å vinne tilbake litt av refleksjonsrommet igjen.

Hva slags type spørsmål kan man henvende seg med?

Typiske spørsmål kan være fra foreldre og trenere som er bekymret for at en ungdom de har ansvar for er i ferd med å utvikle et negativt forhold til mat, kropp, vekt eller trening. Det kan være ulike spørsmål ut fra hvor man er i prosessen og behovet for veiledning vil gjerne variere deretter. Andre spørsmål kan dreie seg om helt andre problemstillinger. Vi tar imot spørsmål som omhandler både enkeltpersoner og grupper. Eksempler på spørsmål kan være hvordan snakke med ungdom om mat og kropp, må datteren min slutte med idretten sin fordi hun har utviklet en spiseforstyrrelse, eller hvordan kan jeg nå inn til sønnen min som har blitt oppslukt av treningen. Alle disse er utfordrende problemstillinger som egner seg godt til å drøfte via vår bekymringstjeneste.

Hvorfor bør utøvere, foreldre eller trenere ta kontakt?

Det er dessverre slik at det er en sammenheng mellom idrett og spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er mer utbredt i idretten enn i samfunnet for øvrig. Idretten kan være en arena for fostring av lek, fellesskap, mestring og tilhørighet. Men for noen kan idretten bli en arena som primært handler om konkurranse og sammenlikning, ytrestyrt prestasjonsfokus, utøvelse av streng selvdisiplin og detaljfokus. Dette er kjennetegn som idretten kan ha til felles med spiseforstyrrelsen. Dette sammen med at idretten ofte har et stort kroppsfokus gjør at idretten har et potensiale for å bli en arena hvor ungdommer både kan utvikle og forsterke overopptatthet av kropp, negativt kroppsbilde, overdreven trening eller farlig slanking.

I Sunn idrett er vi opptatt av at helse alltid kommer foran prestasjon. Det er viktig å fange opp idrettsungdom som har begynt å utvikle et vanskelig forhold til mat, kropp, vekt eller trening. Men når dette er blandet inn i en idrettshverdag, preget av sunt kosthold, strengt treningsregime og prestasjonsfokus, kan det være vanskelig å se hvor grensen mellom normal idrettsatferd og forstyrret spise- eller treningsatferd går. For oss blir spørsmålet gjerne – hva er sunn idrett og hva er usunn idrett. Dette er et komplekst spørsmål som må utforskes i hvert enkelt tilfelle, og som vi tilbyr rådgivning og veiledning rundt.

Det er viktig at foreldre, trenere og utøvere reagerer dersom de er bekymret for at en idrettsungdom de kjenner er i ferd med å utvikle et negativt forhold til mat, kropp, vekt eller trening. Det er viktig at vi kommer til tidlig når ungdom strever. Vi i Sunn idrett kan hjelpe deg med dette!

Hvordan tar man kontakt med deg?

Kontakt meg på bekymret@sunnidrett.no, så avtaler vi et tidspunkt for samtale på telefon.

Vi oppfordrer til å ikke dele sensitiv informasjon på epost.

 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett