Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Bli kjent med Sunn idretts bekymringstjeneste!

Sunn idretts bekymringstjeneste er et lavterskeltilbud for foreldre og trenere til idrettsungdom.

Sunn idretts bekymringstjeneste er et lavterskeltilbud der foreldre og trenere kan få råd og veiledning. Vi har intervjuet vår nye rådgiver Mathias Almenningen som betjener Sunn idretts bekymringstjeneste.

Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er psykologistudent på 6. året og jobber med rådgivning på telefon hos Sunn idrett. Jeg har drevet aktivt med langrenn, sykling og triatlon i ti år og har også tre års erfaring som langrennstrener for ungdom. For tiden jobber jeg også deltid med ungdom og familier i BUP, og er tilknyttet Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser.

Kan du fortelle litt om Sunn idretts rådgivning på mail og telefon?

Sunn idretts bekymringstjeneste er et lavterskeltilbud der foreldre og trenere kan få råd og veiledning i hvordan de kan møte bekymringer for barn, unge eller unge voksne som driver med idrett. Utøvere selv er også velkommen til å ta kontakt – enten på vegne av seg selv, eller hvis de er bekymret for andre. Vi tar imot alle typer bekymringer og utfordringer knyttet til mat, trening, kropp og psykisk helse.

Vår bekymringstjeneste er verken en behandlingstjeneste eller en helsetjeneste. Vi tilbyr rådgivning og veiledning. Dette innebærer både konkrete råd, men også noen å snakke med når man selv synes det er vanskelig å vite hvor veien går videre. Noen ønsker mer kunnskap, mens andre opplever å ha mistet refleksjonsrommet fordi bekymringen de opplever er så sterk. I slike tilfeller ønsker vi at våre samtaler kan være en anledning til å vinne tilbake litt av refleksjonsrommet igjen.

Hva slags type spørsmål og henvendelser får Sunn idretts bekymringstjeneste?

Vi får inn et stort mangfold av spørsmål. Det mest typiske er foreldre eller trenere som er bekymret for at en ungdom de har ansvar for er i ferd med å utvikle et negativt forhold til mat, kropp, vekt eller trening. De kan være på ulike steder i prosessen og trenger veiledning deretter. Og så er det en del som kommer med helt andre problemstillinger. Eksempler på spørsmål kan være hvordan snakke med ungdom om mat og kropp, må datteren min slutte med idretten sin fordi hun har utviklet en spiseforstyrrelse, eller hvordan kan jeg nå inn til sønnen min som har blitt oppslukt av treningen. Alle disse er utfordrende problemstillinger som egner seg godt til å drøfte via vår bekymringstjeneste.

Hvorfor bør utøvere, foreldre eller trenere ta kontakt?

Det er dessverre slik at det er en sammenheng mellom idrett og spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er mer utbredt i idretten enn i samfunnet for øvrig. Idretten kan være en arena for fostring av lek, fellesskap, mestring og tilhørighet. Men for noen kan idretten bli en arena som primært handler om konkurranse og sammenlikning, ytrestyrt prestasjonsfokus, utøvelse av streng selvdisiplin og detaljfokus. Dette er kjennetegn som idretten kan ha til felles med spiseforstyrrelsen. Dette sammen med at idretten ofte har et stort kroppsfokus gjør at idretten har et potensiale for å bli en arena hvor ungdommer både kan utvikle og forsterke overopptatthet av kropp, negativt kroppsbilde, overdreven trening eller farlig slanking.

I Sunn idrett er vi opptatt av at helse alltid kommer foran prestasjon. Det er viktig å fange opp idrettsungdom som har begynt å utvikle et vanskelig forhold til mat, kropp, vekt eller trening. Men når dette er blandet inn i en idrettshverdag, preget av sunt kosthold, strengt treningsregime og prestasjonsfokus, kan det være vanskelig å se hvor grensen mellom normal idrettsatferd og forstyrret spise- eller treningsatferd går. For oss blir spørsmålet gjerne – hva er sunn idrett, og hva er usunn idrett. Dette er et komplekst spørsmål som må utforskes i hvert enkelt tilfelle, og som vi tilbyr rådgivning og veiledning rundt.

Det er viktig at foreldre, trenere og utøvere reagerer dersom de er bekymret for at en idrettsungdom de kjenner er i ferd med å utvikle et negativt forhold til mat, kropp, vekt eller trening. Det er viktig at vi kommer til tidlig når ungdom strever. Vi i Sunn idrett kan hjelpe deg med dette!

Hvordan tar man kontakt med deg?

Kontakt meg på bekymret@sunnidrett.no, så avtaler vi et tidspunkt for samtale på telefon.

 

Få nyttige tips til en Sunn Idrettshverdag

Chat med Sunn Idrett