Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Følg din egen utviklingstrapp

Store individuelle forskjeller i vekst og utvikling.

Se for deg en lang trapp, der nederste trappetrinn er der vi starter som barn, og der det øverste trappetrinnet er der vi har nådd vårt absolutt potensiale i forhold til idretten. Denne trappen må alle som driver med idrett gå. Det finnes ingen heis eller snarvei til toppen. Du må gå hvert eneste trinn i et tempo og på en måte som er riktig for akkurat deg.

Går du for raskt, eller hopper over noen trinn i utviklingstrappen din, kan det føre til overbelastning, skader, sykdom og mangelfull prestasjonsutvikling. Dette er viktig å være klar over for alle som driver med idrett. En ung idrettsutøver skal ikke trene og prestere på samme nivå som en eldre utøver som har holdt på i mange år. Det nytter heller ikke å kopiere jevnaldrende sin trapp. Vekst og utvikling skjer i etapper, og ingen trapp er lik.

Om vekstperioder og utviklingsstadier

Utviklingsprosessen fra barn til voksen utøver deles inn i tre utviklingsstadier/vekstperioder:

  • Før puberteten
  • Under puberteten
  • Etter puberteten (voksen alder)

Alle barn og ungdom går gjennom disse tre vekstperiodene, men når hver periode inntreffer og hvor lenge hver periode varer er svært individuelt og varierer både fra person til person og mellom kjønnene. Ofte kan det være store individuelle forskjeller i utviklingen mellom to som er født på omtrent samme tid. Noen kommer i puberteten tidlig, andre er senere utviklet. Når på året vi er født er også av betydning i forhold til hvor i utviklingstrappen vi befinner oss. En som er født i januar er nesten et år eldre enn en som er født i desember samme år, noe som kan gjøre det litt urettferdig å sammenligne prestasjoner for disse to.

Derfor er det viktig å unngå for mye sammenligning med andre i ungdomsårene, og heller ha fokus på seg selv og sin egen utvikling.

Forskjell på gutter og jenter

Før puberteten er det små forskjeller i kropp og prestasjonsevne mellom jenter og gutter. Under puberteten utvikler jente- og guttekroppen seg forskjellig, noe som virker inn både på fysikk og prestasjon. Jentene begynner å produsere kvinnelige østerogenhormoner og får rundere former og mer fett på kroppen, mens guttene begynner å produsere testosteronhormoner som har en oppbyggende effekt på muskelmassen. Puberteten virker dermed motsatt på jenter og gutter i forhold til utvikling av kroppsammesetning. Mens jentene får en høyere andel fett, får guttene en høyere andel muskler. (Her kan det selvfølgelig også være individuelle variasjoner som avhenger av gener, kosthold og livsstil).

Dette gjør at guttene blir sterkere og ofte presterer enda bedre, mens en del jenter opplever at prestasjonsutviklingen stopper litt opp på grunn av høyere vekt men lavere andel muskler. Noen jenter vil oppleve dette i større grad enn andre. Det er også mye som tyder på at jenter i denne alderen har lettere for å bli skadet og ikke tåler like mye hard og ensidig trening som før. I denne perioden er det ekstremt viktig at jentene ikke sammenlikner seg med guttene, men i stedet er tålmodige og følger sin egen utviklingstrapp. Gjør de det, er sjansen for å bygge seg opp og prestere bra som senior mye større. Mange jenter er ikke på topp i utholdenhetsidretter før kroppen er utviklet ferdig.

Viktig med god ernæring

Som med trening er det store individuelle variasjoner i forhold til hvor mye energi og næring hver enkelt utøver trenger. Dette avhenger blant annet av aktivitetsnivå og hvor han/hun befinner seg i utviklingstrappen. Også her er det viktig å ikke sammenlikne seg med andre som kanskje er et helt annet sted i sin utviklingstrapp, men heller passe på å få i seg nok mat i forhold til egen kropp og aktivitetsnivå. Dette er viktig for å holde seg frisk og skadefri, og er også av stor betydning for treningskvaliteten. En utøver som er i underskudd på energi og/eller næringsstoffer vil få mindre ut av hver treningsøkt, bryte ned kroppen i stedet for å bygge den opp, ha større risiko for skader, og prestere dårligere på kort og lang sikt.

Slik får du et sterkt skjelett

Kilder:
  • Adequate calorie consumption to support periods of rapid growth is of greatest concern when considering nutrition to maximize performance of adolescent athletes PDF: Nutritional Considerations for Performance in Young Athletes. Available from: https://www.researchgate.net/publication/282877989_Nutritional_Considerations_for_Performance_in_Young_Athletes [accessed Jul 02 2018].
  • https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/talentutvikling/utviklingstrapper/langrenn/introduksjon/page2678.html
  • TRENING fra barneidrett til topppidrett, Espen Tønnessen, Bent R. Rønnestad. Gyldendal forlag.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett