Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Fullsatt og lærerikt på Sunn Idretts fagdag

Sunn Idrett konferansen 2017.

Over 150 trenere, ledere og helsepersonell som jobber med unge idrettsutøvere deltok i år på Sunn Idretts fagdag. Dyktige foredragsholdere sørget for at de fikk nyttig kunnskap med seg hjem, og diskusjonsbolk og pauser la til rette for erfaringsutveksling.

Årets hovedtema var ‘vekst og utvikling hos unge idrettsutøvere’. Innleggene belyste ulike aspekter ved hvordan dette kan påvirke prestasjon og helse, og ga praktiske råd til hvordan de som jobber med unge utøvere kan forholde seg til det.

Først ut var Stein Ørn, professor, overlege og trener til bl.a. Alexander Kristoff. Han redegjorde for hvordan hormoner har innvirkning på prestasjon, og hvordan trening, restitusjon/døgnrytme og ernæring kan påvirke hormonresponsen. Tilbakemeldingene var mange på at Ørn med sin store kunnskap burde få mer tid på en slik fagdag.

Øyvind Sandbakk, som er daglig leder og professor ved Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU og fagansvarlig ved OLT Midt-Norge, fokuserte på hva trenerne kan gjøre i perioder der utøveren opplever fysiologiske endringer i kroppen. Han definerte prestasjonsjakten som jakten på en stadig bedre økt, og oppfordret trenerne til å ta med utøveren på den jakten:

-Når utøveren treffer må det forsterkes med spesifikk og positiv coaching: Hva tenkte du? Hvordan føltes det? Hvordan kjentes kroppen ut? Be utøveren skrive det ned. God coaching kan gi en aha-opplevelse, rådet Sandbakk.

Sunn Idretts egen fagansvarlig for ernæring og spiseforstyrrelser, Marianne Strand-Udnæseth, forklarte hva Sunn Idrett legger i ‘god matkultur’, og ga praktiske råd til hvordan trenere, ledere og støtteapparat kan bidra til å bygge dette i ungdomsmiljøene. Skape fellesmåltider, lage gode mat- og samspillsregler og være et godt forbilde var tre hovedbudskap fra Marianne.

-Prestasjonsutvikling og sårbarhet hos unge utøvere er to sider av samme sak, hevdet Tom Henning Øvrebø, som stod for siste innlegget før lunsj. Øvrebø er psykologspesialist for Olympiatoppen og jobber også med yngre, ambisiøse utøvere i sin egen psykologpraksis. Han påpekte at tenåringshjernen er lett påvirkelig, fordi den fortsatt bare er 80% utviklet i koblinger og kapasitet, og at det derfor er viktig å huske deres sårbarhet. Vi vet fra Ungdataundersøkelsens tall at 15-20% sliter med psykiske plager, og at idrettsungdommens hverdag preges av alvor, forventningspress, stress og høye krav. Øvrebø vektla derfor at gleden bør være den viktigste drivkraften innen barne- og ungdomsidretten og at vi ikke må gjøre idretten for alvorlig. Videre hevdet han at mye av dette handler om kommunikasjon, om en god trener – utøverrelasjon, der de voksne må sette seg inn i utøvernes tanker og følelser.

-Alt kan sies, bare man har en god relasjon og kommunikasjon. Det handler om å møte dem som folk. Ha respekt! Ligger det i bunnen så kan man nesten si hva som helst. Og trår du feil – beklag! Kjenn utøverne dine og tilpass individuelt, var blant rådene fra Øvrebø.

Etter lunsj var det tid for å dele gruppa opp i diskusjons bolker. Den ene sesjonen ble ledet av Øyvind Sandbakk, og diskusjonene gikk blant annet på hvordan treneren bør forholde seg til utøvere som gjennomgår kroppslige endringer i puberteten. Å ha et utviklingsorientert framfor resultatorientert fokus ble trukket fram som avgjørende, og som et grunnlag for å skape en naturlig og åpen dialog om endringene som utøveren gjennomgår. Slik kan man oppnå trygghet og tålmodighet hos utøveren. Konkrete treningsråd var å fokusere spesielt på motorikk og bevegelighet i perioder der utøveren vokser mye.

Parallelt ble det kjørt en diskusjonsbolk fasilitert av Tom Henning Øvrebø, der ‘Taushetsplikt vs. etisk plikt i bekymringscaser’ ble diskutert. Et tett samarbeid mellom trener og helsepersonell er viktig for å kunne hjelpe en utøver som sliter, samtidig som at taushetsplikten må overholdes. Her delte deltakerne nyttige erfaringer om hvordan man kan jobbe med utøveren og oppnå denne balansen.

Etter parallellsesjonene var det tid for plenumsforedrag ved Frode Moen, som er avdelingsleder og fagansvarlig for mental trening og coaching ved Olympiatoppen Midt-Norge. Han snakket om hvordan mental basistrening kan brukes for å forebygge utmattelse, sykdom og skader, og at trenerne er svært viktige brikker i dette treningsarbeidet. Moen hevdet videre at man for ofte undervurderer totalen utgjort av fysisk belastning, emosjonell belastning og kognitiv belastning. For å finne den rette balansen er arbeidsalliansen mellom trener og utøver viktig, og bør bestå av tre dimensjoner: et emosjonelt bånd mellom trener og utøver, avklarte mål som arbeidet skal lede fram til og tydelige strategier som utøveren tror på og opplever at virker.

-Scorer man høyt på disse tre dimensjonene, da er man i en god utøver-trenerrelasjon, bedyret Moen. -Det koster mye tid og energi fra trener. Man må VÆRE der.

Fagdagens siste innslag var et utøverpanel med 5 meritterte utøvere, som ble utfordret til å dele sine erfaringer og råd om dagens tema: Sunn Idrett-ambassadørene Tonje Angelsen (friidrett), Henrik L’Abée Lund (skiskyting) og Carl Godager Kaas (orientering), tidligere langrennsstjerne Vibeke Skofterud og tidligere toppfotballspiller (og nå psykologstudent og prosjektansatt i Sunn Idrett) Torstein Andersen Aase. Tiden fløy fort da de fem utøverne delte av sine erfaringer, og her – som i flere av dagens seanser – skulle man gjerne ha hørt mer!

Sunn Idrett takker alle bidragsytere og deltakere for en lærerik dag!

 

 

 

 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett