Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø: Motivasjon – hva er ditt «hvorfor»?

Motivasjonen ligger til grunn for alt vi gjør.

Hva var det som gjorde at du for første gang startet opp med idretten din? Hva var tiltrekkende og fristende med akkurat din idrettsgren? Hva ønsker du å få til? Hva tenner idrettsgleden og gnisten hos deg? Hva får deg til å holde ut seige treninger, håndtere/takle skader eller kanskje det å bli «benket»?

Motivasjon er grunnleggende

Innenfor idrettspsykologi troner motivasjon som en av de viktigste ingrediensene for både prestasjoner, idrettsglede og mestring. Motivasjon er en samlebetegnelse for de faktorene som setter i gang, og som styrer atferden vår. Det handler om det som skaper bevegelse og fremdrift. Motivasjonen ligger til grunn for alt vi gjør. Også utenfor idretten vår. Uten motivasjon så ville du f.eks. ikke orket å stå opp da vekkerklokka ringte i dag morges. Du ville blitt igjen under dyna. Men så er det noe som likevel får deg opp. Kanskje var det en forpliktelse, det at du måtte på skolen. Men hva er motivasjonen bak dette da? Kanskje er motivasjonen at det å gå på skolen på sikt vil føre til et vitnemål, som igjen kan være viktig for deg i fremtiden. Eller kanskje ble du motivert av å vite at du skulle på trening samme dag, eller ha filmkveld med vennene dine?

Uansett hva som førte deg opp av senga i dag, så er motivasjon helt grunnleggende for oss mennesker – både innenfor og utenfor idretten. Vi skiller gjerne mellom to hovedtyper, indre og ytre motivasjon. La oss nå ta en nærmere titt på disse to.

Indre motivasjon: «flammen»

Indre motivasjon handler om å gjøre en aktivitet fordi den i seg selv er belønnende (en indre glød eller flamme). Du går f.eks. på ski fordi det gir deg glede og fordi du synes det er gøy å videreutvikle ferdigheter og teknikk. Du driver med orientering fordi du synes det er deilig å kombinere trening med heftige naturopplevelser i skog og mark. Du spiller håndball fordi du elsker følelsen av å sette skuddet i mål, kjenne at teknikken sitter godt og at du utvikler deg sesong etter sesong. Du driver med tennis fordi spillet i seg selv fyller deg med adrenalin og gir deg god-følelsen i magen. Fellesnevneren ved alle disse eksemplene er at motivasjonen stammer innenfra. Du gjør noe fordi DU ønsker det, fordi det gir deg noe – og ikke utelukkende fordi treneren din, mamma eller pappa eller kanskje andre forventer det av deg. Du har en indre motivasjon som fører deg fremover og som gir idrettsglede.

En slik indre motivasjon gir deg større eierskap og kontroll, du får en påvirkningsmulighet. Dersom du motiveres av å stadig utvikle deg, så er det deg selv du bruker som sammenligningsgrunnlag, og ikke dine lagkamerater eller konkurrenter. Friidrettsutøveren Karsten Warholm sier at han motiveres av å stadig bli bedre, og av å nå personlige milepæler som han har satt seg. Langrennsløperen Therese Johaug forteller at motivasjon er lidenskap. Lidenskapen er totalopplevelsen av å gå godt på ski, dele store idrettsøyeblikk og kjenne at kroppen fungerer.

Indre motivasjon er gnisten som kommer innenfra, den er ikke avhengig av ytre oppmerksomhet, den er ikke avhengig av et «publikum». Still deg selv spørsmålet:

  • Ville jeg ha drevet med idretten min dersom ingen «så» meg?

Ytre motivasjon: «gulroten»

Ytre motivasjon handler om å gjøre noe fordi man ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten. Det venter en «gulrot» der fremme. Det kan være et ønske om anerkjennelse, status, omtale i media, penger eller kanskje det å knuse konkurrentene. Noen kan oppleve at det er en forventning og press hjemmefra om å velge en bestemt idrett og prestere i denne. Kanskje har man en mamma eller pappa som har drevet med den samme sporten, og som man derfor vil imponere. Det kan være at du kjenner at du vil bevise noe for treneren din, lagkameratene eller kanskje vennene dine.

Petter Northug pleide å si at han elsket følelsen av å slå svenskene. Det ga ham en ytre motivasjon for å gå godt i sporet.

Tidligere håndballspiller på juniorlandslaget, Vilde Bratland Hansen, opplevde sviktende motivasjon og at hun var i villrede:

 «For min del var det vanskelig å vite om jeg trente for å bli god eller for å bli tynn. Det tok lang tid å kjenne etter om dette var noe jeg faktisk ville eller gjorde fordi jeg måtte».

Den ytre motivasjonen kan være like sterk som den indre, men vil være mer sårbar for faktorer du ikke har like stor kontroll over. Hvis du motiveres av å alltid være bedre enn alle andre, alltid skåre mål, så vil du før eller siden, oppleve at dette ikke skjer. Du skårer ikke mål i en kamp, du bommer på straffe, eller du blir slått på målstreken i en sprint. Dersom du bygger hele din selvfølelse og opplevelse av verdi etter prestasjonene dine, så er det lett å gå i «kjelleren» når du opplever manglende resultat og fremgang. Du kan kjenne deg nedstemt, demotivert og at du ikke strekker til. At du ikke er god nok.

Men betyr det at ytre motivasjon er noe vi ikke skal ha? At det skader motivasjonen vår? Nei, her er det ikke enten eller, men både og!

Ja takk, begge deler!

Vi er alle ulike, også når det kommer til motivasjon. Noen har en sterk indre drivkraft, mens andre er mer ytre motivert. Det viktigste er at du skaper økt bevissthet rundt hvordan akkurat du tenker om deg og din idrett. Hvis du opplever at du er mest opptatt av å vinne, at du måler deg selv etter dine prestasjoner og savner en større indre drivkraft, så forsøk å gå litt inn i deg selv. Hva gir deg god-følelsen i magen? Hva fører til idrettsglede hos deg? Får smilet på plass? Kanskje er du spenningssøkende, liker utfordringer og det å mestre nye ting?

Motivasjon og en bevissthet rundt vårt indre eller ytre fokus, kan også gi oss et større eierskap og kontroll over det vi driver med. En sterk indre motivasjon kan gjøre deg bedre rustet i møte med motgang, skader, forventninger og ytre stress. Du vet ditt «hvorfor», og med det blir det lettere å stå i usikkerhet og håndtere det å ikke alltid prestere. Dersom du kun har en ytre motivasjon, så er det lett å falle ut av balanse og tenke at prestasjonene definerer deg – og den du er. Dersom du er en fotballspiller og har som mål å alltid skåre på straffe – så vil du være sårbar den dagen du bommer.

Det er heldigvis mye vi kan gjøre for å utvikle motivasjonen vår, og skape større indre drivkraft. Også toppidrettsutøvere opplever perioder med stagnasjon og svikt i motivasjon. Det er utallige eksempler på dette:

  • Snowboardkjøreren Marcus Kleveland var gullfavoritt i OL i Sør- Korea i 2018. Han fikk ikke de resultatene han ønsket seg og dro tilbake til Norge uten noe medaljefangst. I ettertid måtte han jobbe aktivt med egen motivasjon for å orke å gjenoppta treningen og finne tilbake til idrettsgleden. Han startet med å sette seg mål som han kunne påvirke, som han hadde kontroll over.
  • Skiskytteren Tiril Eckhoff opplevde noen sesonger å ikke få til skyting på standplass tross utallige timer med trening, terping og fokus. Hun måtte jobbe med fokus og på seg selv, og forsøke å glemme hvordan alle «andre» trente og presterte.
  • Langrennsløperen Heidi Weng måtte ta en pause forrige sesong da hun opplevde at ingenting fungerte på trening og hun slet med motivasjonen. Hun ville gjøre alt annet enn å gå på ski. Hun tok seg derfor en pause.

Motivasjonen svinger

Motivasjonen er ikke statisk, det vil si, den vil svinge litt opp og ned. Det er helt vanlig, og noe som de fleste kjenner seg igjen i. Selv aktiviteter vi elsker som mest, kan i en periode virke kjedelig og litt traurige. Slik kan det også være i forhold til idretten din. Av og til har du kanskje mest lyst til å bare kaste inn håndkle og slutte, mens du andre ganger nærmest ikke kan vente til neste treningsøkt. Sånn er det å være idrettsutøver, og sånn er det å være menneske. Ting går i bølgedaler, og av og til er det viktigste å være ærlig med oss selv og åpne om hvordan vi har det. Snakke med mennesker vi stoler på, og på den måten få støtte når vi trenger det. Bruk menneskene rundt deg, foreldre, trenere, lærere; flokken din!

Noen avsluttende tips til hvordan du kan påvirke egen motivasjon og mestringsopplevelse:

  • Forsøk å sette deg mål som tar utgangspunkt i faktorer du kan kontrollere. Som å måle fremgang og utvikling med utgangspunkt i deg selv og ikke lagkameratene dine. Bruk deg selv som ditt sammenlikningsgrunnlag.
  • Forsøk å ha litt skylapper for hva alle andre ønsker for deg, og kjenn etter: hva er det JEG ønsker å oppnå?
  • Skriv ned målene dine, heng de opp og se på dem de gangene du kjenner deg lite motivert og lei.
  • Dersom du savner glede og motivasjon over tid, spør deg selv: skal jeg drive med idretten min eller gjøre noe helt annet? Det er også helt greit. Gjør det som er riktig og godt for deg!

 

«Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø» er tittelen på en artikkelserie med fire artikler som omhandler temaene fellesskap, balanse, motivasjon og press og forventninger. Disse artiklene er basert på et undervisningsopplegg Sunn Idrett har utviklet for elever på toppidrettsgymnas, for å adressere mange av de problemstillingene man kan møte som ung idrettsutøver i dag, og som vi synes det snakkes for lite om.

 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett