Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Symptomer

En spiseforstyrrelse arter seg ulikt fra person til person. Nedenfor har vi beskrevet tegn og endringer du kan se etter dersom du er bekymret for om noen har en spiseforstyrrelse.

  • Endringer i treningssammenheng
  • Endringer på kroppen
  • Endringer i forhold til mat
  • Følelsesmessige endringer

Ser man på disse isolert sett, behøver det ikke å bety at man har en spiseforstyrrelse, men ser man flere tegn som opptrer samtidig kan det være grunn til å følge nøye med. Mange er flinke til å skjule problemene, både overfor seg selv og omverdenen, noe som kan gjøre det vanskelig å fange opp.

Vær oppmerksom at man ikke må være tynn for å ha en spiseforstyrrelse, noen er tynne, noen er normalvektige og noen er overvektige. De finnes også de som er naturlig tynne som ikke har en spiseforstyrrelse.

Chat med Sunn Idrett