Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

På høy tid å inkludere guttene

Sunn jenteidrett blir til Sunn Idrett.

Sunn Jenteidrett er historie. I dag ble prosjektet, som startet opp i 2008, omdøpt til Sunn Idrett. Nå er også guttene inkludert! – Kunnskap om kosthold, utvikling og langsiktig fokus i treningsarbeidet er like viktig for guttene som for jentene, og vi vet at det også er gutter som har et anstrengt forhold til mat, vekt og kropp, sier Anita Rapp-Ødegaard, prosjektleder i Sunn Idrett.

Det var stinn brakke, og flere medier til stede, da Sunn Idrett ble lansert på Ullevaal Stadion i dag.
– Det viser at mange er interessert og støtter opp under det arbeidet vi gjør. Skal vi lykkes er det viktig at vi alle tar et felles tak for å komme videre med dette arbeidet, sier Rapp-Ødegaard.

Spiseforstyrrelser blant guttene

Forskning viser at det er ca 25 ganger høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant mannlige idrettsutøvere enn mannlige ikke-utøvere i den generelle befolkningen.
– Vi opplever et økende kroppspress og fokus på å ha en lav fettprosent også blant unge idrettsgutter. Idretter hvor det er mest fokus på å ha en lav vekt, eller høy andel muskelmasse og lav fettmasse, er mest utsatt, sier ernæringsfysiolog Marianne Strand-Udnæseth i Sunn Idrett.

Hun sier mørketallene er store.
– Det er nok muligens en del mørketall siden det er langt færre studier på forekomst blant mannlige idrettsutøvere. Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på dette, sier Marianne Strand-Udnæseth.

Det er Skiforbundet, Skiskytterforbundet, Orienteringsforbundet og Friidrettsforbundet som eier Sunn Idrett. Rakel Rauntun, generalsekretær i Skiskytterforbundet var med på å stifte Sunn Jenteidrett i 2008. Hun er glad for at guttene er involvert.
– Jeg har sett hvor utrolig viktig det har vært å jobbe med det forebyggende arbeidet inn mot kvinnelige utøvere. At vi nå tar med guttene synes jeg var på høy tid. Det er kjempeviktig samtidig som det er med på å avdramatisere – det handler om å holde de friske utøverne friske, det handler om å optimalisere og det å ha et godt kosthold, sier Rauntun.

Nye mannlige ambassadører

Utøverne Eirik Brandsdal og Niklas Dyrhaug (langrenn), Karsten Warholm og Thomas Roth (friidrett), Henrik L’Abbee Lund (skiskyting), og Carl Godager Kaas og Jon Aukrust Osmoen (orientering) er de nye mannlige Sunn Idrett-ambassadørene.

Eirik Brandsdal var ikke vond å be da han ble spurt om å være ambassadør.
– Jeg kjente til at Sunn Jenteidrett hadde gjort veldig mye bra for jentene og jeg syntes det var veldig kult at de skulle involvere guttene også. Jeg har selv et sunt forhold til mat og ernæring og tror jeg har noe å bidra med som forbilde for de unge, sier skiesset Eirik Brandsdal.

Fornøyd idrettspresident

Norges idrettsforbund har siden oppstarten i 2008 bidratt med midler til prosjektet.
– I vår idrettsorganisasjon har ting en tendens til å gå fra å være et prosjekt til å bli en del av idrettshverdagen. Det er Sunn Jenteidrett og Sunn idrett et godt eksempel på. Jeg er helt sikker på at dette arbeidet kommer til å bli nok en positiv bidragsyter til en god idrett. Helse er en av norsk idretts kjerneverdier og Sunn Idrett er et viktig virkemiddel for å sikre denne verdien, sier idrettsspresident Tom Tvedt.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett