Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Setter utøvernes helse i fokus med helseattest

Helse før prestasjon.

Sunn Idrett sin visjon er å bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske. Et av hovedmålene er å redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge utøvere. Et viktig tiltak mot dette målet, er innføringen av «helseattest» i utholdenhetsidrettene langrenn, skiskyting, friidrett og orientering. Helseattesten baserer seg på retningslinjene for trenings- og konkurranserestriksjon «Når skal vi si stopp», som gjelder for hele norsk idrett.

Helseattest i langrenn

Helseattesten i langrenn ble introdusert for utøvere i Norge på sensommeren i 2015. Bakgrunnen for ordningen er å fange opp og hjelpe utøvere som av en eller annen årsak har en eller flere utfordringer med kropp, helse og/eller prestasjonsutvikling. Helsefokus sammen med prestasjonsfokus er et viktig signal til utøvere, trenere, ledere og foreldre i idretts Norge.

Vi har mange motiverte og innsatsvillige unge og voksne i langrenn. Kravet til prestasjon kan oppfattes som høyt og konkurransen er tøff. Det er viktig for oss å presisere at vi setter utøverens helse før prestasjon. Uten en sterk fysisk og mental helse ser vi at gode resultater ofte er kortvarige. Helsen er dermed essensiell for å sikre god utviklingsvekst for unge og voksne utøvere. Det ene kan ikke velges over det andre da langsiktig talentutvikling og treningsglede avhenger av begge områder. Da det generelt sett er tilstrekkelig prestasjonsfokus i idretten, så har vi valgt å sette et enda større fokus på helse!

Slik fungerer helseattestordningen

Alle utøvere med ambisjoner om å representere Norge internasjonalt må sende inn utfylt helseattest før november-måned hvert år for å kunne kvalifisere til uttak. Dette gjøres ved å fylle ut et spørreskjema (se hjemmesidene til Norges skiforbund), samt gjennomføre noen raske undersøkelser hos fastlege.

Innsendt attest vurderes av klinisk ernæringsfysiolog sammen med lege. Vurderingen legger blant annet vekt på at utøver får i seg nok energi og næringsstoffer. Vi vurderer også utøverens sykdomshistorie, samt momenter ved utøverens psykiske helse som kan være til hinder for helse og prestasjon.

Bidrar til å holde utøverne friske

Spiseforstyrrelser er et område som prioriteres. Et anstrengt forhold til mat og kropp har ødelagt for flere lovende idrettskarrierer og fører til redusert livskvalitet. Med helseattesten ønsker vi å bidra til at vi har friske utøvere i Norge, og tilby utøvere som ligger i faresonen hjelp til å håndtere utfordringer før det blir for alvorlig.

Samarbeid med Olympiatoppen

Helsen til utøveren vurderes ikke ene og alene på utfylt helseattest. Ved utslag av funn som ligger utenfor normal-området (gult lyst) blir hver enkelt utøver kontaktet for en utfyllende vurdering. Aktuelle utøvere tilbys konsultasjon med en av våre medarbeidere tilknyttet helseavdelinger i Olympiatoppens nettverk. Disse befinner seg på ulike steder rundt om i Norges land.

Viktig at foreldre og trenere kjenner til helseattestordningen

Utøvere med store helseutfordringer vil ikke kvalifisere til representasjon. Vi ønsker å fange opp utøvere med utfordringer så tidlig som mulig og på den måten nå frem med hjelp og støtte på et stadium hvor «litt hjelp» kan gi stor effekt for fremtidig karriere, helse og treningsglede. Gjennom kartleggingen av helseattestordningen prøver vi også å fange opp signaler fra miljøer der vi ser at det skjer en negativ utvikling blant utøverne. For å lykkes med å beholde friske utøvere er vi avhengig av at alle engasjerte trenere og foreldre setter seg inn i hva helseattestordningen er og hjelper oss til å legge grunnlaget for gode verdier på helse, kropp, mat og prestasjon.

 

 

 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett