Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Sunn Idrett trenerseminar

Spennende kunnskap og en engasjert forsamling.

Å trene ungdom i 2016 er en balansekunst. Dette belyste dyktige foredragsholdere i Stavanger den 19.-20. oktober, da Sunn Idrett hadde samlet 40 engasjerte trenere til seminar.

Første dag av seminaret handlet om kommunikasjon og relasjon. Denne temabolken ble startet av Ingvild Pettersen, ansvarlig for Sunn Idretts bekymringschat og snart ferdigutdannet psykolog. Pettersen presenterte sine studiefunn om juniorutøveres forhold til mat, trening og prestasjon, samt kunnskap om hvordan psykisk stress påvirker fysisk prestasjon. Studiens viser høy forekomst av forstyrret spiseatferd blant kvinnelige juniorutøvere på høyt nivå i langrenn og skiskyting (nær 1 av 5), og at det å gå på toppidrettsgymnas gir en statistisk høyere risiko. Studien viser også at slike utfordringer kan være årsak til frafall i idretten, da ca. 40% av juniorene som legger opp har en forstyrret spiseatferd. Pettersen fortalte at neste ledd i hennes analyse er å se på hvilken sammenheng både stress og lav selvfølelse kan ha i forhold til spiseatferd.

Anne Fylling Frøyen, fagkonsulent i idrettspsykologi ved Olympiatoppen, tok temaet videre og gjorde rede for hvordan «relasjon og kommunikasjon er to sider av samme sak». Dersom relasjonen er dårlig, vil kommunikasjonen påvirkes negativt, og tilsvarende vil dårlig kommunikasjon svekke en relasjon. Fylling Frøyen viste hvordan tilknytningsteori kan forklare en utøvers evne til å skape tilknytning til treneren i voksen alder. Trenere bør derfor være bevisst hvordan alle har ulike forutsetninger ut ifra hva slags relasjon en har hatt til sine foreldre. Hennes budskap til trenere er at de må kunne mentalisere (se seg selv utenfra og utøveren innenfra) for å greie å forstå utøverens reaksjon på trenerens språk og handlinger.

Gunn-Rita Dahle Flesjå ga en utøvers perspektiv på viktigheten av god kommunikasjon og relasjon til treneren. For henne har direkte og hyppig dialog vært en nøkkel. Sykkelveteranen med OL-gull og 10 verdensmestertitler delte videre erfaringer fra et tålmodig treningsarbeid, der hun først som 22-åring startet virkelig å satse, og tok første VM-gull som 30-åring. Allsidig trening som ungdom la grunnlaget for Gunn-Rita, som var aktiv både i fotball og mellom- og langdistanseløping.

De ulike aspektene ved temaet kommunikasjon og relasjon ble knyttet sammen av Sunn Idretts fagansvarlig Heidi Holmlund, som snakket om hvordan trenere kan kommunisere rundt vanskelige tema knyttet til kosthold, kropp, vekt og prestasjon. Slike tema er det viktig å få et språk på, noe som er vesentlig enklere når en har opparbeidet en god relasjon til utøveren. Trenere kan bidra til å skape trygghet rundt mat og vekt med god kunnskap og tydelige holdninger, og ved å være bevisst på å snakke om funksjonell mat og funksjonelle kropper, framfor kalorier og utseende.

En morsom treningsøkt med introduksjon til orientering (ved Lene Kinneberg fra Orienteringsforbundet) ble etterfulgt av et kveldsforedrag ved suksesstreneren Morten Eklund. Eklund er trener for Sarah Louise Rung og landslaget i parasvømming, og daglig leder i Olympiatoppen Sørvest. Han kom nylig hjem etter stor suksess i Rio, der Sarah gjorde sitt beste OL noensinne med 5 medaljer. Eklund fortalte historien om Sarahs reise fra den mislykkede ryggoperasjonen til toppidrettssuksess, med hårete mål og knallhard jobbing. Eklund vektla at trener-utøver relasjonen også er noe man må jobbe med for å kunne oppnå slike mål.

Fysiologi og utvikling

Dag 2 av trenerseminaret hadde fokus på fysiologi og utvikling hos unge utøvere. Oddveig Fossdal Drøpping er fagkonsulent i ernæring i Olympiatoppen Sørvest, og delte kunnskap om ernæringsmessige behov i puberteten. ‘Kunnskapstrappa’ de unge bør følge går fra kunnskap om måltidsmønster og nok mat, til matvarekunnskap og kunnskap om næringsstoffer etter hvert som man blir eldre ungdom. Konsekvensene ved for lavt energiinntak er noe som både trenere, foreldre og litt eldre ungdommer bør kjenne til.

Hege Wilson Landgraff (stipendiat ved Norges Idrettshøgskole) fortalte om den fysiologiske utviklingen i puberteten, og hva slags effekt utholdenhetstrening har på en ung kropp. Hun vektla at barn og ungdom ikke er miniatyrer av voksne, og at sammenhengen mellom utholdenhetstrening og kondisjon ikke er like direkte hos barn. For barn påvirker vekst og utvikling like mye. Ved å presentere de enorme individuelle forskjellene på utviklingstempo i pubertet, demonstrerte Landgraff at konkurranser i aldersklasser ikke nødvendigvis er hensiktsmessig.

Leif Inge Tjelta fra Universitetet i Stavanger og OLT Sørvest ga deltakerne et eksklusivt innblikk i hvordan noen av våre beste løpere trente som ungdommer. Blant viktige suksessfaktorer for Henrik Ingebrigtsen trakk Tjelta fram god intensitetsstyring av en stor treningsmengde (mye intervall), sterkt familiesamhold, godt treningsmiljø og en sterk vinnerskalle.

Nettopp mangel på intensitetsstyring, pluss mangel på en hovedtrener som kunne begrense totalbelastningen, var det orienteringsverdensmesteren Anne Margrethe Hausken Nordberg trakk fram i presentasjonen av sin historie. Som 16-åring hadde hun 85 konkurranser på ett år (i orientering, friidrett og langrenn), og som 22-åring gikk hun til slutt på en smell. Med en ikke-fungerende kropp var hun ute av konkurranse i 2,5 år, men jobbet seg tålmodig tilbake og tok VM-gull. Bedre intensitetsstyring og trenere som var tettere på ble nøkkelen for Nordberg.

Til slutt fikk seminardeltakerne gleden av å høre Stein Ørn (lege for sykkellandslaget og trener for Alexander Kristoff) fortelle om hvordan hormoner påvirker en utøvers utvikling. Han tok temaet videre fra utviklingen som skjer i puberteten, til hvordan katabole (nedbrytende) og anabole (oppbyggende) hormoner spiller en rolle i trenings- og restitusjonssyklusen, og hvordan dette kan påvirkes og optimaliserer gjennom smart kosthold, hvile og døgnrytme.

Trenerseminaret ble avrundet med engasjerte diskusjoner omkring noen av temaene som foredragsholderne hadde berørt. Sunn Idrett har tro på at denne kunnskapen kan gjøre trenerne enda bedre i stand til å skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesker parallelt med gode idrettsprestasjoner.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett