Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Slik kan trenere bidra til å forebygge spiseforstyrrelser

Trenere har en viktig rolle for unge idrettsutøvere.

Spiseforstyrrelser betyr å ha et vanskelig eller forstyrret forhold til egen kropp, vekt, mat og følelser. Idrettsutøvere er en risikogruppe med tanke på å utvikle spiseforstyrrelser. Særlig gjelder dette utøvere i idretter der vekt og tynnhet blir ansett som viktig, slik som i utholdenhetsidretter, vektklasseidretter og estetiske idretter.

Treneren – en rollemodell

Treneren spiller en nøkkelrolle for å fange opp utøveres forstyrrede forhold til kropp og mat, og kan være en viktig støttespiller for utøvere som har det vanskelig. Det er viktig å være oppmerksom på at treneren blir sett opp til som en rollemodell, og at utøverne oftere tar til seg det treneren gjør enn det som blir sagt. Det kan slå negativt ut hos utøvere som har forstyrret forhold til kropp og mat, hvis treneren kommer med negative kommentarer rundt egen kropp eller spiser lite til fellesmåltider.

Generasjon prestasjon

Unge utøvere kan oppleve press fra omgivelsene, både i den fysiske verden og i sosiale medier. «Generasjon prestasjon» har blitt et begrep for unge utøvere som skal levere på det meste. Utøvere trenger trygghet fra trenere som kan formidle at de faktisk er bra nok som de er.

 

Det er særlig tre faktorer som ser ut til å øke risikoen for spiseforstyrrelser

1. Overgangen fra ung utøver til senior: Som trener bør du være oppmerksom på de fysiske og psykiske endringene som skjer i puberteten. I denne tiden er spesielt mange jenter sårbare.

2. Slanking: Unge utøvere skal ikke oppfordres til å slanke seg. Hvis de selv har et sterkt ønske om å endre kroppssammensetning kan du hjelpe dem å komme i kontakt med en fagperson som for eksempel en klinisk ernæringsfysiolog.

3. Skadeavbrekk eller sykdom: Lengre perioder der utøveren ikke får trent som ønsket og planlagt, kan skape usikkerhet relatert til energiinntak og energiforbruk.

Slik kan trenere bidra til å forebygge spiseforstyrrelser

Mange trenere opplever at de har for liten kunnskap om hva de selv kan gjøre. Derfor har vi laget en liste over hva treneren kan gjøre med tanke på forebygging av spiseforstyrrelser:

  1. Skaff deg tilstrekkelig kunnskap om prestasjonsernæring. Et godt sted å begynne er våre artikler om idrettsernæring. Hold en åpen dialog om viktigheten av kosthold og det å holde seg skadefri for å optimalisere utviklingen.
  2. Fokuser på mestring og utvikling over tid, og ansvarliggjør utøverne i mål- og treningsprosess.
  3. Se på helhetssituasjonen til utøverne og sørge for at det er en god balanse i deres hverdag mellom trening, skole, familie og venner. Ikke vær redd for å påpeke at totalbelastningen ser ut til å være for stor.
  4. Ha øyne og øre åpne for hvordan utøverne har det, både fysisk og psykisk.
  5. Unngå kommentarer om vekt og kropp, både positive og negative. Fokuser på prestasjonsfaktorer som ikke handler om vekt.

I tillegg ber vi alle trenere være ekstra oppmerksomme på tidlige tegn for spiseforstyrrelser. Det kan for eksempel være utøvere som:

  • Har fysiske tegn som vekttap, hyppige og uforklarlige skader eller er unormalt sliten på trening.
  • Har forandret atferd som overdreven trening, humørsvingninger, søvnvansker eller veier seg ofte.
  • Har overdrevet fokus på å spise sunt, spiser mindre eller lavkalori-mat, vil ikke spise sammen med andre, godtar ikke måltider som ikke er planlagt eller endres.

Bekymret for en utøver?

Det er viktig at du som voksen tar signalene på alvor og inviter til samtale med utøveren. Det er verre å bli oversett enn å bli konfrontert. Det viktigste er å være en trygg støttespiller og ikke ta på deg behandlerrollen. Benektelse fra utøveren er vanlig og er et symptom i seg selv. Du bør formidle din bekymring og hva du tenker kan være neste skritt (for eksempel at du tar kontakt med en fagperson).

Hvis utøveren godtar involvering, kontakt foreldre og helsepersonell. Dersom utøveren ikke ønsker involvering av andre, rådfør deg anonymt med helsesøster/helsepersonell eller ta kontakt med Sunn Idrett.

Ta kontakt for mer råd og veiledning på: bekymret@sunnidrett.no.

Referanser
Joy et al. 2016 update on eating disorders in athletes: A comprehensive narrative review with a focus on clinical assessment and management. Br J Sports Med. 2016 Feb;50(3):154-62.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett