Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Sunn Idrett blir en del av Norges idrettsforbund

Viktig for hele norsk idrett.

– Sunn Idrett er viktig for hele Norsk idrett. Ved å  Sunn Idrett inn i vår organisasjon, ønsker vi å spre viktig kompetanse til hele idretts-Norge, og oppnå en enda større effekt av arbeidet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Norges skiforbund, skiskytterforbund, orienteringsforbund og friidrettsforbundet startet opp Sunn Idrett i 2008Nå har de fire eierforbundene i samråd med NIF, blitt enige om at det er riktig og viktig å videreføre Sunn idrett slik at kompetansen blir tilgjengelig hele norsk idrett.    

– Idretten behøver et organ som jobber med å fremme gode kostvaner og forebygge spiseforstyrrelser. Nå som Sunn Idrett er en del av Norges idrettsforbund, vil alle særforbund og idrettslag få tilgang til kunnskap, rådgivning, fagmateriell og verktøy av høy kvalitet, sier Kvalevåg.  

Skal gi idrettsungdommene trygghet og kunnskap  

– En viktig del av arbeidet vårt handler om å gi idrettsungdommen trygghet gjennom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg inn i skole- og treningshverdagen. For å få dem trygge må vi spre kunnskap om holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon, sier Marianne Strand-Udnæseth, fagansvarlig i Sunn Idrett.  

Sunn Idrett jobber primært med å spre kunnskap om kosthold og idrettsernæring via foredrag, undervisning og kurs. I tillegg til unge utøvere, er trenere og foreldre en viktig målgruppe.  

– Foreldre og trenere er viktige rollemodeller. Vi ønsker å påvirke dem til å bidra til sunne idrettsmiljøer med fokus på matglede og trivsel rundt mat, avslutter Strand-Udnæseth.  

Les mer om arbeidet til Sunn Idrett 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett