Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Svømmeforbundet tar spiseforstyrrelser på alvor

Et sterkt ønske om å bidra til en sunnere idrett.

Norges svømmeforbund har lenge vist interesse og engasjement for Sunn idrett. Nå er de representert som ett av totalt seks særforbund i Sunn idretts referansegruppe.

– Vi har hatt god nytte av Sunn Idretts kompetanse gjennom flere år, og ser frem til å fortsette samarbeidet for en sunnere idrett, sier Tore de Faveri som er leder av fagavdelingen i svømmeforbundet.

Nå håper han at flere særforbund melder seg på i det viktige forebyggende arbeidet.

– Spiseforstyrrelser forekommer i alle idretter, så her må vi alle bidra med det vi kan for å redusere risikoen.

Tore forteller om tiltak svømmeforbundet har iverksatt. De har brukt Sunn idrett til foredrag for unge utøvere og foreldre, og på sine trenerkonferanser. Sunn idrett har også bidratt til praktiske matlagingskurs for juniorlandslaget. Sunn idretts E-læring har i flere år vært et krav i deres trenerløype. De har også vært aktive i å spre fagartikler og kunnskap fra Sunn Idrett ut til sine medlemmer.

Nå ser han frem til å kunne bidra med innspill til Sunn Idretts videre arbeid under Norges idrettsforbund, der målet er å understøtte alle særforbund med kunnskap og kompetanse.

Tore ønsker å synliggjøre de gode tiltakene som blir gjennomført i klubb og dele de gode historiene.

– For oss er Sunn idrett klubbkvelder med foredrag og praktiske matlagingskurs hvor utøvere og foreldre i fellesskap får samme kunnskap viktige å videreføre. Framover tenker vi at faktaark og korte videoer med konkrete forslag til gode matvaner fra Sunn idretts fagpersoner sammen med utøver-ambassadører er gode tiltak som vi vil være med å dele i sosiale medier.

For svømmeforbundet er videreutvikling av tiltak for trenere en viktig arena for et nært og utviklende samarbeid med Sunn idrett framover. Tore mener det er viktig å anerkjenne at uhelse, negativt kroppsfokus og spiseforstyrrelser er noe som eksisterer i alle idretter og ungdomsmiljø, og oppfordrer alle forbund til å iverksette tiltak.

– Å fornekte at det finnes, gjør at det er vanskelig å forebygge. I så måte har vi alle – idrettsledere, trenere, foreldre og støttespillere for ungdom – et felles ansvar for å skape sunne idrettsmiljøer, hvor vi bidrar til å redusere risikoen for uhelse.

Fotograf: Ellen Kessel

 

Sunn idretts referansegruppe:

Består av 6 særforbund (2020-2022):

 • Svømmeforbundet
 • Kickboxingforbundet
 • Skiforbundet
 • Skiskytterforbundet
 • Orienteringsforbundet
 • Friidrettsforbundet

Mandat

 • Være rådgiver for Sunn idrett i det fellesidrettslige kompetansearbeidet
 • Peke retning og prioritere tiltak innenfor fagfeltet
 • Være en lyttepost for særforbund og idrettskretser
 • Være rådgivende programkomité for den årlige Sunn idrett konferansen

Tidsbruk

 • 2-årig verv
 • 4-5 møter per år

 Forventninger til referansegruppens medlemmer

 • Jobber med fag/kompetanseutvikling i eget særforbund
 • Motivert for å styrke fagområdet «Sunn idrett» i eget forbund

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett