Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Ungdom blir best uten skader

Gjør som Milo med oksen - bygg kreftene gradvis, unngå skader og bli bedre

Belastningsstyring

Milo var navnet på en ung gutt i det gamle Hellas. Milo bodde på en liten gård, og fikk en dag en stor utfordring; kunne han klare å løfte en okse på sine skuldre, skulle han få oksen til odel og eie.

Milo var liten og sped – så for ham synes denne oppgaven nesten umulig å løse. Men – full av drømmer og pågangsmot, gikk han likevel ut i fjøset for å forsøke.

Han gikk bort til den minste oksen av dem alle, satte seg på huk og prøvde av alle krefter å løfte den opp. Oksen rikket seg ikke. Milo ble trist og motløs, men så fikk han øye på en nyfødt oksekalv. Forsiktig løftet han den opp i armene sine. «Deg skal jeg pleie og passe på» tenkte han – «for du er akkurat som meg – liten og sped. Sammen skal vi vokse og bli store og sterke!».

Milo stod for det han hadde sagt. Hver dag løftet han kalven opp i armene sine, pleiet den og matet den. Oksen ble gradvis tyngre og Milo gradvis sterkere. Årene gikk. Milo vokste raskt. Snart var han ikke lenger liten og sped, men stor og sterk. Og kalven var ikke lenger en kalv men en fullvoksen okse – som Milo lett kunne bære på sine skuldre. Milo vant oksen, og han ble også Hellas` sterkeste mann, og vant de olympiske leker i bryting hele seks ganger.

Ting tar tid

Fortellingen om Milo fra Croton (litt fritt fortalt) illustrerer et viktig treningsprinsipp. Ungdom som er i vekst og utvikling er nødt til å bruke tilstrekkelig tid, og ha tålmodighet for å nå sine mål, enten det er å bære tungt, kaste langt, hoppe høyt eller å løpe raskt. For mye, for fort, med for lite hvile er ikke den smarteste veien til mål.

Ikke mini-voksne

Ungdom er ikke mini-voksne, hverken mentalt eller fysisk. De er fremdeles «under arbeid». Dette gjør dem mer skadeutsatt – særlig i perioder når de vokser mye. Legger vi til ukontrollerte eller store svingninger i treningsbelastningen, er dette å be om trøbbel.

Totalbelastning

Samtidig er det mer enn kun hvor mye ungdom trener som betyr noe for deres skaderisiko. Totalbelastningen, som også inkluderer alt annet i livet – mat, søvn, venner, kjæreste, familie, sosiale medier, reisevei til og fra skole og trening; alt dette har også betydning for skaderisiko. Totalbelastning handler om alt vi bærer med oss, hele dagen, som en ryggsekk. For noen ungdommer kan det fort bli veldig mye i ryggsekken, og den blir tung å bære. Da blir de også lettere skadet.

Stor belastning

Mange ungdommer drømmer om å bli toppidrettsutøvere; hoppe høyest, kaste lengst eller score flest mål, og mange voksne mener mye om hvordan de unge best kan nå dette målet. Allerede fra svært ung alder trener mange mye, og kanskje mindre differensiert enn tidligere. Det er etablert mange nye arenaer for «de beste» unge utøverne. De deltar ofte i flere årsklasser både i trening og konkurranse, de er ofte utøvere som får mye spilletid og har høy konkurransebelastning, og mange går på toppidrettsskoler – som er blitt et landsdekkende tilbud, både for ungdom på ungdomsskole og for videregående elever.

Skaderisikoen kan halveres

Den gode nyheten er at mange idrettsskader kan forebygges. Prestasjonsfremmende trening (styrke, teknikk, motorikk) virker, og er skadeforebyggende. Skaderisiko kan halveres, og sykdomsrisiko kan reduseres. Med enkle grep!

SKADEFRI og Toppidrettskoler.

Derfor jobber SKADEFRI og toppidrettskoler nå sammen om et undervisningsløp som starter allerede på ungdomsskolen og følger toppidrettselevene ut videregående skole. Målet er å hjelpe unge utøvere til å ta de gode valgene for seg selv; valg som involverer god prestasjonsfremmende og skadeforebyggende trening, god belastningsstyring og passe totalbelastning. Som også handler om viktigheten av å spise og sove godt og nok. Og sist, men ikke minst – om hvordan vekst og utvikling varierer mellom ulike personer og kjønn. Kjekt å vite når man er ung og lovende – og ønsker å bli veldig god veldig fort.

Skadefri i praksis

Til sist – endring krever mer enn mye kunnskap. Mer enn høy kompetanse. Mer enn god kommunikasjon. For «å endre kursen», må skolene, trenere, foreldre og ikke minst utøverne selv bruke kunnskapen og kompetansen – og gjennomføre i praksis, hver dag.

For å sjekke ut mer om hva som er smart å gjøre for akkurat deg –

besøk oss på Skadefri.no | Last ned gratis app (Iphone – Android) | Følg oss på Instagram og Facebook

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett