Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Våre tilbud og tjenester

Sunn idrett er satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Sunn idrett jobber for hele idretten. Siden 2020 retter vi fokus mot alle type idretter ettersom kompetanse om ernæring, kropp og trening er viktig for alle. Vi ønsker at flere særforbund, idrettskretser og idrettslag skal bruke og implementere våre satsingsområder i fremtiden.

Sunn idrett jobber forebyggende og rådgivende og har følgende hovedmål:

  • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
  • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere

Hovedmålgruppen for vårt arbeid er unge idrettsutøvere mellom 13-18 år. I tillegg har vi fokus på trenere, ledere, foreldre og helsepersonell tilknyttet idretten.

Visste du at Sunn idrett har flere gode kostnadsfrie tilbud som særforbund, idrettskretser og idrettslag allerede nå kan benytte seg av?

Vi tilbyr også foredrag for utøvere, foreldre og trenere mot betaling.

Ta kontakt med oss for mer informasjon😊

Vi holder til i 4. etasje i Idrettens hus og treffes også på: post@sunnidrett.no

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett