Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Eat Smart teamet ser tilbake på Ungdoms-OL

En lærerik erfaring og minne for livet!

Dette er gjennomgangstonen hos de fire som stod for Sunn Jenteidretts bidrag til Learn and Share programmet under Ungdoms-OL, nemlig kokkeworkshopen Eat Smart.

I løpet av tolv hektiske februardager arrangerte Sunn Jenteidrett 21 workshops, med til sammen rundt 300 deltakere fra 25 nasjoner. Hver workshop ble innledet med et mini-foredrag om idrettsernæring ved ernæringsveileder Therese Valderhaug Ellingsdalen, som også hadde planleggingsansvaret for Eat Smart fra november 2015. Therese har vært foredragsholder for Sunn Jenteidrett siden 2011, og er klar på hva som var hennes motivasjon for å engasjere seg:
-Gjennom min jobb som foredragsholder for Sunn Jenteidrett, og også gjennom egen erfaring som håndballspiller, har jeg sett at det er et behov blant unge utøvere for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt kostholdets betydning for både helse og prestasjon.

Med seg på laget fikk Therese kokken Bent Borge Hansen, som til vanlig er kjøkkensjef ved Sundvolden Hotell. Bent hadde erfaring fra Norway House i Sotsji i 2014 og tok dermed fatt på sitt andre OL. Han så fram til å ha utøverne i fokus og dele av sin kokkekunnskap.

I tillegg til Therese og Bent, som ble engasjert allerede i planleggingsfasen, fikk Sunn Jenteidrett også nyte godt av unge frivilliges innsats under selve lekene. Fire frivillige bistod under hver workshop, og to av disse var dessuten ernæringsutdannede og nye medlemmer av Sunn Jenteidretts nettverk av foredragsholdere. Anna Solheim fra Gjøvik og Julia Kienlin fra Hamar ryddet tid i sine jobber i ernæringsfaget, for å kunne bidra med både kunnskap og sjauing i workshopen. Anna fikk i tillegg muligheten til å ta Thereses rolle i noen av seansene, og fikk dermed erfaring i å holde ernæringsforedrag for ungdommer fra mange land.

De norske hockeygutta og kinesiske TV-kanaler ga morsomste minne

Både Julia og Bent trekker fram de norske hockeyguttas deltakelse i workshopen som morsomste minne. Mens Julia lot seg underholde av hårsveisen de alle kjørte, så synes Bent at kombinasjonen humor og en enorm konkurranselyst var fantastisk.

-Mitt morsomste minne var kanskje da vi fikk besøk av 16 kinesiske utøvere med 10-15 representanter fra to kinesiske TV-kanaler på slep, ler Anna. -Da ble det brått trangt på kjøkkenet!

Therese synes det var morsomt å få IOC president Thomas Bach på besøk, og oppleve at han med et veldig tett program allikevel tok seg god tid til å snakke og spise med utøverne.

–Delegatene som passet klokka ble etter hvert fortvilet, men fikk klar beskjed om at han ville snakke mer med utøverne før han var klar for å dra videre!

Ulikt kunnskapsnivå og kulturforskjeller

Eat Smart teamet forteller at nivået på matlagingskunnskapen til ungdommene varierte veldig. Mens enkelte var drevne på kjøkkenet, hadde mange nesten aldri laget mat før. Dette var både overraskende og skuffende for kokken Bent. Anna påpeker imidlertid noe som en av utøverne fra Japan nevnte, nemlig at maten der lages på helt andre måter.

–Dette, kombinert med språkbarrieren, kan jo også påvirke vår oppfatning av matlagingskunnskapen deres, mener Anna.
Therese tror uansett at denne typen workshop er nyttig for alle:

-For de helt uerfarne er en workshop som dette en veldig fin arena å starte på. Og de med erfaring syntes det var gøy å få ny inspirasjon til hva de kan lage på kjøkkenet.

Når det gjelder kunnskapen om ernæring, varierte også den blant deltakerne. Therese forteller at mens noen ikke hadde tenkt så mye over kostholdet sitt før, var andre veldig opptatt av hva de spiste:
-For alle utøverne var det fint å få høre at det ikke behøver å være så vanskelig. De virket lydhøre for informasjonen om hvor viktig det er at de dekker energibehovet sitt, både med tanke på prestasjon og ikke minst helse. I tillegg satte de pris på tipsene til hvordan de kan gjøre nettopp det – med måltidsrytme, kosthold før, under og etter trening og så videre.

Viktigheten av ernæringskunnskap

-Om mulig har mitt syn på viktigheten av ernæringskunnskap og matglede for unge idrettsutøvere blitt enda mer forsterket, sier Anna om erfaringen. -Det har vært utrolig gøy å få en sammenkobling mellom ernæringskunnskap og matlagingstips satt ut i praksis.
Julia opplevde å få bekreftet hvor viktig det er å holde det enkelt, gi konkrete anbefalinger og ikke snakke i gram og kalorier:
-Min erfaring er at det ofte i medier, blogger og andre fora blir et for stort fokus på detaljer, noe som er vanskelig å etterleve i praksis, og stort sett også unødvendig. Klarer man å formidle et budskap som fenger, der deltakerne sitter igjen med noen gode råd og har knagger å henge de på, er sannsynligheten for at det faktisk blir tatt til etterretning mye større enn hvis man snakker seg bort i et virvar av detaljfokuserte finesser innen ernæring. Videre tenker jeg at matglede og det å faktisk klare å få i seg nok energi henger tett sammen. Mat skal smake godt og gjøre godt. Og det er viktig at alle unge utøvere har en formening om hvordan man kan oppnå det.
Bent forteller at han også selv har lært masse ved å høre på Therese og Annas faglige innledninger og avslutninger.
-De har faktisk klart å nå frem til Mr. Usunn, flirer han og sikter til egne kostholdsvaner. -Vi overbeviste også mange om at fisk er godt, samt at det er gøy å ‘koke’. Ernæringsmessig er dette også helt i tråd med hva vi prøver på Sundvolden Hotell. Trendene i mat-Norge forandres stadig, men fokuset på ernæring med sunn og velsmakende mat har sittet en god stund nå, og dette prøver vi å integrere for våre gjester.

Fantastisk når utøverne tok kontroll over grytene

Julia trekker frem stemningen på kjøkkenet som den beste opplevelsen:
-Det var fantastisk når utøverne tok kontroll over grytene og lot seg fascinere over hvor enkelt det kan være å lage sunn og velsmakende mat!
De engasjerte utøverne er også hva Therese og Anna tar med seg som det beste ved erfaringen. -Det var veldig givende og motiverende å se interessen og nysgjerrigheten til utøverne som deltok på workshopen, synes Therese. –Og engasjementet til alle som jobbet med YOG, både ansatte og frivillige, må også nevnes.
Anna er ikke i tvil: -Jeg ville absolutt gjort dette eller lignende frivillig arbeid hvis jeg fikk muligheten igjen!

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett