Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø: Være i balanse

Med balanse mener vi hvordan vi styrer forholdet mellom ting vi har lyst til, bør gjøre og må gjøre.

Balanse i toppidretten

En jeg kjenner fortalte meg en historie. Han fortalte hvordan han for en del år siden skulle delta i en fotballturnering. Turneringen gikk om sommeren, det var varmt og sola skinte. Noen dager i forkant av turneringen fikk han spørsmål om å bli med på stranda med gode venner. Han hadde lyst til dette. Han ville bli med gjengen. Samtidig ønsket han også å spille bra i turneringen. Han ville vise seg frem og levere slik han visste at han kunne. Han var usikker på hva han skulle gjøre, men ønsket om prestasjon medvirket til at han takket nei. Han dro ikke på stranda. I stedet holdt han seg i skyggen for å ha overskudd til turneringen og kampene som ventet.

Hva balanse er i en idrettshverdag og i et toppidrettsliv er et vanskelig spørsmål å besvare. Sunn Idrett forstår balanse som å dreie seg om en riktig fordeling mellom å gjøre de tingene man må, slik som skole og basistrening, og de tingene man vil. Enten det er å spille playstation eller å gå på kino. Vi tror at hvis det blir for mye av de tingene man må, eller kun de tingene man vil, så vil dette kunne påvirke hvordan vi tenker og føler om idretten vår. Samtidig vil det kanskje også kunne påvirke kreftene vi har i idrettssituasjoner som kan oppleves vanskelige og stressende. For hvis vi bare bruker tid på å tenke på idretten vår, så vil dette kunne lede til at vi har mindre overskudd når vi går inn på banen, eller ut i konkurranse.

Ute av balanse

Selv har jeg spilt håndball siden jeg var syv år, og idretten har vært en stor del av mitt liv. Etter hvert var jeg både heldig og dyktig, og ble god nok til å spille på øverste nivå i Norge, og profesjonelt i utlandet. Jeg har fått være med på lag som har vunnet titler. Jeg har også fått oppleve å tre på meg den norske landslagsdrakta ved flere anledninger, noe jeg ser tilbake på med stolthet og ydmykhet. Idretten har bidratt til store opplevelser, latt meg møte fantastiske mennesker og gitt meg gode venner.

Som tenåring var jeg flink til å kombinere satsing på idretten, med andre områder, slik som skole og kamerater. Men, som profesjonell utøver endret dette seg for meg. Idretten ble en stadig større del av mitt liv. Dagene gikk ikke bare ut på å trene flere ganger om dagen, men de dreiet seg også rundt å tenke på håndball, på aksjoner i kamp og på teknikk. Samtidig så jeg også video av meg selv i aksjon, og av andre lag og spillere. Jeg ønsket å lære, jeg ville bli bedre, jeg ville bli best. På landslagssamlinger brukte jeg tiden utenfor trening til å tenke på hva som hadde skjedd underveis i treningene. Jeg tenkte på hvordan jeg gjorde det i sammenlignet med de andre, og hva treneren tenkte om meg.

Lenge gikk dette fint, men plutselig en dag var det som om noe ble endret. Gode prestasjoner ga ikke lenger varig glede, kun kortvarig ro. Dagen etter kamp kvernet allerede tankene om kommende trening og kommende kamp. Dårlig prestasjoner gikk hardt inn på meg, og skapte bekymring om min plass i klubblaget, min posisjon på landslaget og ikke minst muligheter for å bli oppdaget av større klubber. Søvnen ble dårlig og hverdagen fattigere.

Din egen balanse

For meg var ikke dette forenlig med det Sunn Idrett forstår som balanse. Fokuset på idretten ble for stort, og jeg hadde for få strenger i livet jeg kunne spille på. Dette gjorde meg sårbar i møte med stress i mitt toppidrettsliv. For meg ble det bedre, da jeg meldte meg opp til et kurs på Universitet der jeg bodde, og deltok på et språkkurs. Jeg fikk andre ting å tenke på, jeg møtte nye mennesker og klarte bedre å koble av.

For meg innebar derfor balanse i toppidrettshverdagen å gjøre ting ved siden av idretten. Det å også velge andre impulser gjorde meg bedre rustet mot de utfordringene idretten innebar for meg. Samtidig er det slik at både jeg, og Sunn Idrett er opptatt av at dette nødvendigvis ikke er balanse for alle. Balanse i idretten er individuelt og personlig. For noen er balanse i idrettslivet å kun ha idretten, men å trene variert. For andre er balanse å bare tenke på idretten i de minuttene man trener, aldri ellers. Det ene trenger ikke nødvendigvis være bedre enn det andre.

Vi i Sunn Idrett ønsker derfor at idrettsutøvere skal bruke tid på å tenke litt rundt hva balanse er for dem. Hvilke ting må gjøres, og hvilke ting vil man gjøre? Og hvordan står disse to aspektene opp mot hverandre i hverdagen? Dette kan være vanskelig, og annerledes. Men, et toppidrettsliv kan også være vanskelig og annerledes, samtidig som det kan være fint og givende.

Forhåpentligvis kan refleksjon rundt hva balanse er for deg, gjøre deg bedre rustet mot det toppidretten kan medføre av oppturer og nedturer. Samtidig vil det kunne være vanskelig å finne ut av dette. Kanskje kan det hjelpe å bruke felleskapet rundt seg? Foreldre, venner, lagkamerater, lærere og trenere kan ha gode innspill på hva som kan være gunstig. Det er også slik at hva som er balanse for deg som utøver, vil kunne endre seg over tid. Det viktige er ikke nødvendigvis å finne ut av dette med en gang, men å begynne å tenke over hva balanse er for en selv. Hadde jeg gjort det allerede som ung utøver, så kanskje jeg hadde vært bedre rustet mot det som møtte meg i det profesjonelle idrettslivet?

Ut i sola

Utøveren det ble fortalt om innledningsvis, fortalte hvordan han ønsket at han hadde blitt med på stranda. Kanskje hadde han ikke tenkt på hva balanse var for han, kanskje var det tilfeldig. Men, det kan være at prestasjonen hans den påfølgende turneringen hadde blitt vel så god, eller til og med bedre, hadde han blitt med vennene sine ut i sola.

«Hverdagsmestring i et prestasjonsmiljø» er tittelen på en artikkelserie med fire artikler som omhandler temaene fellesskap, balanse, motivasjon og press og forventninger. Disse artiklene er basert på et undervisningsopplegg Sunn Idrett har utviklet for elever på toppidrettsgymnas, for å adressere mange av de problemstillingene man kan møte som ung idrettsutøver i dag, og som vi synes det snakkes for lite om.

Synes du det er vanskelig å finne balanse i din hverdag? Husk at du kan chatte anonymt med vår psykolog Marie hver mandag (med unntak av ferier og helligdager) kl. 1930-2130 på sunnidrett.no.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett