Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Kickboxing satser for et positivt forhold til mat og kropp!

Vil påvirke ungdommer å ha et naturlig forhold til vekt.

Kickboxingforbundet jobber aktivt for å fremme idrettsmiljøer med et godt forhold til mat og kropp, og gikk i 2020 inn i Sunn idretts referansegruppe. Vi har snakket med generalsekretær Espen Lund, og ernæringsrådgiver Anette Sexe som står i front for dette viktige arbeidet.

– Samfunnet har en forestilling om at en idrettskropp skal se ut på en viss måte. Vi driver en idrett med vektklasser, hvor det allerede er stort fokus på vekt. Derfor prøver vi å påvirke våre ungdommer å ha et naturlig forhold til vekt, sier Espen.

Kickboxingforbundet har selv igangsatt flere tiltak, som egne kostholdsforedrag for kickboxere, foreldre og trenere, gitt idrettsernæring en større plass i trener 2 løypa, og hatt stand på arrangementer med enkel matservering og mulighet for å stille spørsmål om mat og trening. Anette, som er ernæringsrådgiver, har spilt en viktig rolle for at forbundet har satset på dette området.

– Vi mener det er viktig med informasjon og økt kunnskap blant utøvere og trenere om kroppens normale utvikling og smart mat for god helse og prestasjon. Medier og sosiale medier har svært sterke stemmer og ofte står de for mye av det motsatte enn det som er forenelig med en god helse og prestasjon. Da er det viktig at vi som forbund bidrar til å formidle kunnskap de kan stole på og bidrar til å bygge sunne idrettsmiljøer, forteller Anette.

Espen sitter som representant i Sunn idretts referansegruppe, og ønsker å videreutvikle flere sentrale tiltak i det videre samarbeidet. Særlig poengterer han kursvirksomhet, tilstedeværelse på ungdomssamlinger, og det å nå ut til bredden av ungdom, trenere og foreldre ved digitale foredrag i klubber som viktig i fortsettelsen.

Kickboxingforbundet er et godt eksempel på hvordan særforbund kan ta ansvar for å fremme sunne idrettsmiljøer. I svar på deres beste tips til andre forbund som ønsker å ta etter dem, svarer både Espen og Anette at det er viktig at idrettsernæring får plass i trenerutdanningene og å legge til rette for lavterskeltilbud med enkle måltider i klubb.

– Det er vår erfaring at det er veldig hyggelig å møtes over et enkelt brødmåltid når man har en treningssamling. Dette er viktig for å skape trygge og gode rammer, og det enkle er ofte det beste, avslutter Anette.

 

Sunn idretts referansegruppe:

BESTÅR AV 6 SÆRFORBUND (2020-2022):

 • Svømmeforbundet
 • Kickboxingforbundet
 • Skiforbundet
 • Skiskytterforbundet
 • Orienteringsforbundet
 • Friidrettsforbundet

MANDAT

 • Være rådgiver for Sunn idrett i det fellesidrettslige kompetansearbeidet
 • Peke retning og prioritere tiltak innenfor fagfeltet
 • Være en lyttepost for særforbund og idrettskretser
 • Være rådgivende programkomité for den årlige Sunn idrett konferansen

TIDSBRUK

 • 2-årig verv
 • 4-5 møter per år

FORVENTNINGER TIL REFERANSEGRUPPENS MEDLEMMER

 • Jobber med fag/kompetanseutvikling i eget særforbund
 • Motivert for å styrke fagområdet «Sunn idrett» i eget forbund

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett