Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

den kvinnelige utøvertriaden

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon og anstrengt forhold til mat.
Chat med Sunn Idrett