Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon og anstrengt forhold til mat.

Jenter som trener mye samtidig som de får i seg for lite energi står i fare for å utvikle menstruasjonsforstyrrelser, beinskjørhet og dårlig helse. De som samtidig har en forstyrret spiseatferd eller spiseforstyrrelse har det vi kaller for «den kvinnelige utøvertriaden».

En tredelt tilstand

Den kvinnelige utøvertriaden er en tilstand som først og fremst rammer kvinnelige idrettsutøvere. Tidligere trodde man at menstruasjonsforstyrrelser hos en idrettsutøver som trente mye var helt normalt og ufarlig. Men på 1980 tallet fant man ut at ikke-menstruerende utøvere hadde lavere beinmasse enn utøvere som menstruerte. Man så også at beinmassen til utøvere som hadde vært uten menstruasjon i en periode ikke ble normalisert hvis de gikk opp i vekt og fikk tilbake menstruasjonen.

Da det også ble vist at menstruasjonsforstyrrelser og tap av beinmasse var vanligere blant kvinner som led av spiseforstyrrelser, begynte man å se på sammenhengen mellom forstyrret spiseatferd, menstruasjonsforstyrrelser og tap av beinmasse og kalte syndromet for «the female athlete triad». Dette har vi på norsk oversatt til «den kvinnelige utøvertriaden».

Manglende menstruasjon skyldes ikke for mye trening

Mange regner det å miste menstruasjonen som helt normalt blant jenter som trener mye. En del tror også at det er mye trening som kan føre til tap av menstruasjon. Begge deler er feil. Det er en myte at jenter mister mensen fordi de trener hardt. Jenter mister mensen fordi de ikke spiser nok i forhold til hvor hardt de trener og hva kroppen har behov for. Det er mulig å trene både mye og intensivt og samtidig opprettholde regelmessig menstruasjon. Poenget er bare at du må passe på at du spiser nok.

Altfor vanlig med lav beinmasse hos kvinnelige idrettsutøvere

Lav beinmasse er forholdsvis vanlig blant idrettsutøvere. En av grunnene er at menstruasjonsforstyrrelser eller fravær av menstruasjon fører til østrogenmangel, noe som virker inn på beinmassen.

Beinmassen vil bli gradvis redusert med økende antall fraværende menstruasjoner. Jo lenger en kvinne har menstruasjonsforstyrrelser, jo større risiko har hun altså for å få en redusert beinmasse. En redusert beinmasse behøver ikke å gi fysiske plager, men kan føre til beinskjørhet og økt risiko for beinbrudd. Menstruasjonsforstyrrelser som følge av for mye trening og for lavt energiinntak vil også gjøre det vanskeligere å bli gravid.

Anstrengt forhold til mat?

Det er dessverre ikke uvanlig at idrettsutøvere får i seg for lite energi. Dette gjelder særlig de som driver utholdenhetsidretter som langrenn og løping der energiforbruket er høyt. Tilstanden der idrettsutøvere får i seg for lite energi i forhold til behov kalles på fagspråket for RED-S og kan ramme både jenter og gutter. RED-S kan også føre til nedsatt helse, beinskjørhet, menstruasjonsforstyrrelser hos jenter og lave testosteronverdier hos gutter. Men i motsetning til den kvinnelige utøvertriaden skyldes ikke RED-S nødvendigvis en spiseforstyrrelse eller et anstrengt forhold til mat. RED-S kan også oppstå hos de som i utgangspunktet har et avslappet forhold til mat og vekt, men som likevel ikke klarer eller er bevisste nok på å få i seg nok energi i forbindelse med trening.

 Kilder: Idrettsernæring Ina Garthe + Christine Helle

 

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett