Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Hvordan tilpasser du treningen til akkurat deg og din utvikling?

Målet med all trening er å tilpasse den best mulig til hver person. I forbindelse med trening av unge utøvere er det viktig at treningen tilpasses individets vekst og utvikling.

Store forskjeller kan være frustrerende

Under puberteten er det store forskjeller på den kroppslige utviklingen til gutter og jenter. Mange kan oppleve dette som utfordrende, da puberteten ikke setter inn på samme tidspunkt for alle på samme alderstrinn. Det betyr at det kan være til dels store forskjeller i den biologiske alderen. Dette gir seg utslag i at de som er tidlig utviklet overpresterer, mens de som er sent utviklet underpresterer i denne perioden. Dette er altså eneste perioden i livet hvor det ikke er sammenheng mellom hvor mye man trener og hvordan man presterer.

Dette kan oppleves som svært frustrerende og urettferdig, og det er viktig at foreldre og trener kan prate åpent med ungdommen om denne tematikken. Det kan gjøre det enklere for dem å håndtere denne utfordrende fasen, og ikke minst trene på de riktige tingene i forhold til deres egen kroppslige utviklingsprosess.

Snakk med ungdommen om det som skjer

Under puberteten skjer det en drastisk økning i de kvinnelige og mannlige kjønnshormonene. Hovedhensikten med denne hormonelle prosessen er å gjøre gutter til menn, og jenter til kvinner. De kroppslige endringene som skjer i denne fasen, påvirker jentene og guttene både fysisk og psykisk.

Spesielt for jenter kan det være ekstra krevende da puberteten ofte fører til stagnasjon i prestasjonsutvikling. Dette skyldes at jentene får mer kvinnelige kroppsformer som skal gjøre dem i stand til å føde barn senere i livet. I denne fasen trenger ofte jenter noen å prate med for å forstå det som skjer med kroppen. Gode samtalepartnere kan være mamma, (kvinnelige) trenere, helsesykepleier eller andre nærstående.

Målet med samtalene må være å skape forståelse rundt de kroppslige endringer som skjer i pubertet, og at dette er en naturlig prosess de skal igjennom. Samtalen må også få frem at de må justere treningen noe, og at de ikke kan forvente samme prestasjonsfremgangen som i barneårene.

For gutter kan sentrale tematikker være relativ alderseffekt og forskjellen i biologisk alder hos gutter som kommer tidlig og sent inn i puberteten.

Demp treningsbelastningen i vekstspurten

Sammen med endringer i hormonsystemet, skjer det også store kroppslige endringer i nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet og på det psykiske plan. De kroppslige endringene som definitivt har størst innvirkning på trening og prestasjonsutviklingen er endringer i kroppshøyde og kroppssammensetning.

Økningen i kroppshøyde gir som oftest ett konkurransefortrinn, men gir også store utfordringer når det gjelder teknikk og skaderisiko. Dette gjelder spesielt hos guttene som har den kraftigste vekstspurten. Forskning har vist at en er spesielt utsatt om vekstspurten fører til en økning i kroppshøyde på 1 cm eller mer per måned. I vekstspurten bør en derfor dempe treningsbelastning. I mange renommerte fotballklubber trappes fotballtreninger og kamper ned i denne perioden, mens de trener mer skadeforebyggende trening i form av stabiliseringstrening.

Endringen i kroppssammensetning gir ulike utfordringer hos jenter og gutter. Økt muskelmasse hos gutter kan gi mer skader, da sener og bånd ikke alltid har tilpasset seg den økte kraftutviklingen som skjer med økt muskelmasse. Dette gjelder spesielt når en gjennomfører hurtighet- og spensttrening, eller når en trener ballspill og racketidretter under tilnærmet konkurranseforhold.

Varier og tilpass trening for å unngå skader

Jentenes utfordring er økt fettmasse, og dermed reduksjon i deres relative styrke. Redusert relativ styrke gjør at jentene ikke tåler like mye vektbærende og spesifikk trening som tidligere. For å kunne trene med stor belastning i denne perioden må treningen varieres noe mer, og en må prøve å dempe belastningen når en gjennomfører vektbærende aktivitet. Det kan være å bruke et mer skånsomt underlag.

En bør også erstatte noe av den vektbærende treningen med mer skånsom trening som gjør jentene i stand til å trene mer intensivt og spesifikt på et senere tidspunkt i livet. Trening av stabiliseringsmuskulatur i mage/rygg og bein er da sentralt. Om en ikke tar hensyn til disse naturlige kroppslige endringene i treningsarbeidet vil utøverne raskt bli skadet, eller ikke oppnå den fremgangen de ønsker seg.

Den beste måten å styre treningen på i denne perioden er å lage gode planer med nøyaktig dosering av de sentrale belastningsfaktorene som er i den idretten utøvere trener i. Utøveren bør også føre treningsdagbok, og kvalitetssikre at en utfører treningen i henhold til plan, eller analyserer seg frem til hvorfor en bør trene annerledes enn planlagt.

Meld deg på Sunn idretts nyhetsbrev

Chat med Sunn Idrett