Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

Helsesøstre

Vi ønsker å øke kompetansen om idrett, spiseforstyrrelser og idrettsernæring hos helsesøstre som jobber med idrettsungdom.

Hvert år inviterer Sunn Jenteidrett helsesøstre fra ulike ski- og toppidrettsgymnas til å delta på vår årlige helsesøstersamling. Samlingen går over to dager på toppidrettsenteret i Oslo. Vi inviterer inspirerende foredragsholdere og fagpersoner til å presentere aktuelle temaer innen idrett, spiseforstyrrelser og idrettsernæring. Målet er å øke kompetansen til helsesøstrene, slik at de som jobber tett på ungdommene skal kunne gi faglig god oppfølging. Vi ønsker også at dette skal være en arena for erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Helsesøstersamlingen er en del av prosjektet rettet mot ski- og toppidrettsgymnasene i Norge.

Chat med Sunn Idrett