Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

forstyrret spiseatferd

Har du hørt om REDs?

Kan gi alvorlige konsekvenser for helsen.

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon og anstrengt forhold til mat.
Chat med Sunn Idrett