Sunn Idrett
Norges Idrettsforbund

spiseforstyrrelse

Den kvinnelige utøvertriaden

Manglende menstruasjon og anstrengt forhold til mat.

Slik kan trenere bidra til å forebygge spiseforstyrrelser

Trenere har en viktig rolle for unge idrettsutøvere.
Chat med Sunn Idrett